• English
  • Eesti

    Veterinaarravimi Caninsulin vet tarneraskus

    04.10.2018
    Printer-friendly version

    Müügiloa hoidja Intervet International B.V. teatas veterinaarravimi Caninsulin vet 40 RÜ/ml süstesuspensiooni (toimeaine keskmise toimeajaga seainsuliin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2018. aasta lõpuni. Teisi sama toimeainega veterinaarravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata ravimi kasutamist Eestis.