• English
 • Eesti

  Ravimite Naltrexone Accord ja Loperamide-Grindeks tarneraskused

  23.11.2018
  Printer-friendly version

  Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Naltrexone Accord 50 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine naltreksoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari alguseni 2019. Ravim on praegu veel vähestes apteekides kättesaadav. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.

  Müügiloa hoidja AS Grindeks esindaja teatas ravimi Loperamide-Grindeks 2 mg kõvakapslite (toimeaine loperamiid) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav, samuti on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.