• English
 • Eesti

  Ravimiameti väärtused

  Printer-friendly version

  Pädevus
  - Tugineme oma töös ajakohastele teadusandmetele ja õigusaktidele ning kasutame parimat teadmist.
  - Kaasajastame oma teadmisi ja töömeetodeid.
  - Teame, et kõik, mis teeme ja ütleme, esindab Ravimiametit ja arvestame, et meie otsustel on oluline mõju.

  Usaldusväärsus
  - Kaalume otsuseid tehes kõiki teadaolevaid aspekte ja oleme partnerite ja kolleegide suhtes erapooletud.
  - Otsime sisulisi lahendusi ja täidame oma lubadusi.
  - Analüüsime oma otsuseid, julgeme tunnistada oma vigu ja õpime nendest.

  Tegusus
  - Paneme tähele kohti, kus saame olla kasulikud.
  - Räägime kaasa olulistes asjades, algatame vajalikke muutusi ja viime alustatu lõpule.
  - Väärtustame enda, kolleegide ja koostööpartnerite aega.

  Koostöö
  - Märkame koostöövõimalusi ja oleme avatud. koostööettepanekutele, mis toetavad ravimivaldkonna arengut.
  - Koostööd tehes arvestame teise poole ootustega ja peame kokkulepetest kinni.
  - Anname endast parima ja tunnustame koostööpartnerite ja kolleegide panust.