• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2018. a IV kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  13.02.2019
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Euroopa Ravimiamet on avaldanud ka ülevaate 2018. a jooksul müügiloa saanud ravimitest. Inimravimite kokkuvõte on leitav siit ja veterinaarravimite oma siit.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  ALUNBRIG (brigatiniib)
  BEVESPI AEROSPHERE (formoterool+glükopürroonium)
  DELSTRIGO (lamivudiin+tenofoviirdisoproksiil+doraviriin)
  DENGVAXIA (Dengue palaviku tekitaja, elus, nõrgestatud)
  EMGALITY (galkanezumab)
  LUXTURNA (voretigeenneparvovek)
  NAMUSCLA (meksiletiin)
  PIFELTRO (doraviriin)
  POTELIGEO (mogamulizumab)
  RXULTI (brekspiprasool)
  TAKHZYRO (lanadelumab)
  VABOMERE (meropeneem+vaborbaktaam)
  VERZENIOS (abematsikliib)

  Ravimi nimetus:ALUNBRIG
  Toimeaine(d):brigatiniib
  ATC kood:L01XE43
  Müügiloa hoidja:Takeda Pharma A/S
  Näidustus:Alunbrig monoteraapiana on näidustatud eelnevalt krisotiniibiga ravitud anaplastilise lümfoomi kinaasi suhtes positiivse (ALK-positiivse) kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) raviks täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 180mg N28; N30, 30mg N56; N60; N112; N120, 90mg N7; N28; N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181122142707/anx_142707_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/alunbrig-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:BEVESPI AEROSPHERE
  Toimeaine(d):formoterool+glükopürroonium
  ATC kood:R03AL07
  Müügiloa hoidja:AstraZeneca AB
  Näidustus:Bevespi Aerosphere on näidustatud bronhodilateeriva säilitusravina kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomite leevendamiseks täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):inhalatsioon
  Pakendid:inhalatsiooniaerosool, suspensioon
  5mcg+7,2mcg/1annuses 120annus N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181218142935/anx_142935_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/bevespi-aerosphere-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:DELSTRIGO
  Toimeaine(d):lamivudiin+tenofoviirdisoproksiil+doraviriin
  ATC kood:J05AR24
  Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme B.V.
  Näidustus:Delstrigo on näidustatud HIV-1 infektsiooni raviks täiskasvanutele, kellel puudub varasem või olemasolev resistentsus NNRTI klassi, lamivudiini või tenofoviiri suhtes (vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1).
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  300mg+245mg+100mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181122142677/anx_142677_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/delstrigo-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:DENGVAXIA
  Toimeaine(d):Dengue palaviku tekitaja, elus, nõrgestatud
  ATC kood:J07BX80
  Müügiloa hoidja:Sanofi Pasteur
  Näidustus:Dengvaxia on näidustatud dengue viiruse serotüüpide 1, 2, 3 ja 4 põhjustatud dengue palaviku ennetamiseks eelneva dengue viirusinfektsiooniga ja endeemilistes piirkondades elavatele isikutele vanuses 9…45 aastat (vt SPC lõigud 4.2, 4.4 ja 4.8).

  Dengvaxia’t tuleb kasutada ametlike soovituste kohaselt.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis 0,5ml/1annus  N1;  N10;  N5
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181212142936/anx_142936_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/dengvaxia-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:EMGALITY
  Toimeaine(d):galkanezumab
  ATC kood:N02CX08
  Müügiloa hoidja:Eli Lilly Nederland B.V.
  Näidustus:Emgality on näidustatud migreeni profülaktikaks täiskasvanutel, kellel on vähemalt 4 migreenipäeva kuus.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus 120mg/1ml  N1;  N2
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181114142679/anx_142679_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/emgality-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:LUXTURNA
  Toimeaine(d):voretigeenneparvovek
  ATC kood:S01XA87
  Müügiloa hoidja:Spark Therapeutics Ireland Ltd.
  Näidustus:Luxturna on näidustatud täiskasvanute ja laste raviks, kellel esineb nägemislangus kinnitatud bialleelsete RPE65 mutatsioonide põhjustatud päriliku võrkkesta düstroofia tõttu ja kellel on piisavalt elujõulisi võrkkestarakke.
  Manustamisviis(id):subretinaalne
  Pakendid:süstelahuse kontsentraat ja lahusti N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190123143646/anx_143646_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/luxturna-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:NAMUSCLA
  Toimeaine(d):meksiletiin
  ATC kood:C01BB02
  Müügiloa hoidja:Lupin Europe GmbH
  Näidustus:Namuscla on näidustatud müotoonia sümptomaatiliseks raviks mittedüstroofiliste müotooniliste häiretega täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:kõvakapsel 167mg N30; N50; N100; N200
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181218143067/anx_143067_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/namuscla-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:PIFELTRO
  Toimeaine(d):doraviriin
  ATC kood:J05AG06
  Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme B.V.
  Näidustus:Pifeltro kombinatsioonis teiste retroviirusvastaste ravimpreparaatidega on näidustatud HIV-1 infektsiooni raviks täiskasvanutele, kellel puudub varasem või olemasolev tõendatud resistentsus NNRTI klassi suhtes (vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1).
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 100mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181122142678/anx_142678_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/pifeltro-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:POTELIGEO
  Toimeaine(d):mogamulizumab
  ATC kood:L01XC25
  Müügiloa hoidja:Kyowa Kirin Holdings B.V.
  Näidustus:POTELIGEO on näidustatud seenja mükoosi või Sézary sündroomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud varem vähemalt ühel korral süsteemset ravi.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 4mg/ml 5ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181122142708/anx_142708_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/poteligeo-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:RXULTI
  Toimeaine(d):brekspiprasool
  ATC kood:N05AX16
  Müügiloa hoidja:Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
  Näidustus:RXULTI on näidustatud skisofreenia raviks täiskasvanud patsientidele.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  0,25mg N28;
  0,5mg N28;
  1mg N10; N28;
  2mg N28;
  3mg N28
  4mg N28;
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181212142852/anx_142852_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/rxuti-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:TAKHZYRO
  Toimeaine(d):lanadelumab
  ATC kood:B06AC05
  Müügiloa hoidja:Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
  Näidustus:TAKHZYRO on näidustatud päriliku angioödeemi (hereditary angioedema, HAE) korduvate hoogude rutiinseks ärahoidmiseks 12-aastastel ja vanematel patsientidel.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus 300mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181122143033/anx_143033_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/takhzyro-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:VABOMERE
  Toimeaine(d):meropeneem+vaborbaktaam
  ATC kood:J01DH52
  Müügiloa hoidja:Rempex London Ltd
  Näidustus:Vabomere on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks täiskasvanutel (vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1):

  - kuseteede tüsistunud infektsioon, sh püelonefriit;

  - kõhuõõne tüsistunud infektsioon:

  - haiglatekkene kopsupõletik, sealhulgas ventilaatorpneumoonia.

  Teadaolevalt või arvatavalt ükskõik millise eelloetletud infektsiooniga seotud baktereemiaga patsientide ravi.

  Vabomere on näidustatud ka gramnegatiivsetest aeroobsetest organismidest põhjustatud infektsioonide raviks piiratud ravivõimalustega täiskasvanutel (vt SPC lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).

  Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 1g+1g N6
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181120142682/anx_142682_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/vabomere-epar-public-assessment-report_en.pdf
   
  Ravimi nimetus:VERZENIOS
  Toimeaine(d):abematsikliib
  ATC kood:L01XE50
  Müügiloa hoidja:Eli Lilly Nederland B.V.
  Näidustus:Verzenios on näidustatud hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga naiste raviks kombinatsioonis esmase endokriinravina kasutatava aromataasi inhibiitori või fulvestrandiga või naistel, kes on saanud eelnevat endokriinravi.

  Pre- või perimenopausis naistel tuleb endokriinravi kombineerida luteiniseerivat hormooni vabastava hormooni (LHRH) agonistiga.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  50mg N14; N28; N168,
  100mg N14; N28; N168
  150mg N14; N28; N168,
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20180927142205/anx_142205_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/verzenios-epar-public-assessment-report_en.pdf