• English
 • Eesti

  Rakkude, kudede ja elundite 2018. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

  22.05.2019
  Printer-friendly version

  Ülevaade 2018. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki hankimis- ja käitlemistegevusi. 2018. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

  Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2018.

  Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
  KondrotsüüdidOÜ Cellin Technologies
  Luuüdi tüvirakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Perifeerse vere dendriitrakudOÜ Cellin Technologies
  Perifeerse vere tüvirakudsihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Rasvkoe tüvirakudAS Taastava Kirurgia Kliinik
  OÜ Cellin Technologies
  Sugurakud ja embrüodaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
  AS Kliinik Elite
  BioEximi OÜ
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Terapeutilised rakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Nabaväädivere tüvirakudaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
  Amnionimembraanaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Silma sarvkestaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Skeletisüsteemi koedaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  OÜ DiviDent Invest
  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Nahksihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Vaskulaarkudeaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  AS Taastava Kirurgia Kliinik
  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
  Kopssihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Kõhunääresihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Neersihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Makssihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Südasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

   

  RAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  TÜVIRAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Andmed tüvirakkude hankimise ja käitlemise kohta Eestis 2018. aastal on toodud tabelis 2.

  Tabel 2. Tüvirakkude hankimine ja käitlemine 2018. aastal

   Eestis tehtud loovutusedSisse veetud loovutused
  Hangitud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud20
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud12422
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00
  Nabaväädivere tüvirakud00
  Käideldud produktide arv**
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud20
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud33044
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00
  Nabaväädivere tüvirakud00
  Kasutusse väljastatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud20
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud17634
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00
  Nabaväädivere tüvirakud  
  Hävitatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud10
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud633
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00
  Nabaväädivere tüvirakud00

  **Ühe loovutuse käigus saadud, kuid mitmesse pakendisse pakendatud produkte loetakse erinevateks produktideks. See tähendab, et ühest loovutusest võib saada mitu produkti.

   

  SUGURAKKUDE JA EMBRÜOTE KÄITLEMINE

  Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enim kasutatakse nn IUI, IVF, ICSI ja FET protseduure.

  IUI (ingl intrauterine insemination) ehk inseminatsioon – spermast eraldatakse laboritingimustes  elujõulisemad seemnerakud, mis siiratakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas partneri või doonori seemnerakke.

  IVF (ingl in vitro fertilisation) ehk munarakkude kehaväline viljastamine – protseduur, mille käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viiakse laboritingimustes kokku seemnerakkudega. Seega toimub viljastumine kehaväliselt. Inkubaatoris arenenud embrüo(d) siiratakse naise emakasse.

  ICSI (ingl intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon – laboritingimustes süstitakse munarakku üks seemnerakk. Pärast munaraku edukat viljastumist siiratakse embrüo naise emakasse. ICSI protseduuri kasutatakse mehepoolse viljatuse korral, kui spermas on kvaliteetsete seemnerakkude arv väga väike või kui seemnerakud spermas üldse puuduvad ning neid tuleb eraldada munanditest.

  FET (ingl frozen embryo transfer) ehk külmutatud embrüo(te) siirdamine – laboritingimustes (IVF või ICSI protseduuri abil) loodud ja külmutatud embrüo(te) ülessulatamine ja naise emakasse siirdamine.


  Tabel 3. Kunstliku viljastamise andmed partnerannetuse korral 2018. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu*
  Viljatusravi läbinud paarid100444100980142358
  Hangitud munarakud     16003
  Viljastatud munarakud 431493110013625
  Hangitud spermadoosid     2242
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod 286570882283012236
  Teostatud IUI tsüklid136    136
  Embrüote siirdamise protseduurid 42096591002295
  Siiratud embrüod 5761481132003377


   Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused partnerannetuse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud paarid6940893767162091
  Teostatud IUI tsüklid91    91
  Embrüote siirdamise protseduurid 40494576102110
  Kinnitatud kliinilised rasedused101433472420742
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)001102


   Tabel 5. Kunstliku viljastamise andmed seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Eesti doonorite annetatud spermadoosid     1053
  Väljastpoolt Eestit toodud spermadoosid     158
  Viljatusravi läbinud retsipiendid1118043550289
  Teostatud IUI tsüklid158    158
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod 58131216101054
  Siiratud embrüod 13066930289
  Embrüote siirdamise protseduurid 8842640194


  Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid1009044470281
  Teostatud IUI tsüklid144    144
  Embrüote siirdamise protseduurid 9739540190
  Kinnitatud kliinilised rasedused832139062
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)011002


  Tabel 7. Kunstliku viljastamise andmed munarakudoonorluse korral 2018. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakud    2010
  Viljatusravi läbinud retsipiendid4366740183
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod38940824601043
  Siiratud embrüod62901170269
  Embrüote siirdamise protseduurid4260880190


   Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munarakudoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid4668790193
  Embrüote siirdamise protseduurid4154900185
  Kinnitatud kliinilised rasedused211528064
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)16007


   Tabel 9.  Kunstliku viljastamise andmed munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakud    201
  Viljatusravi läbinud retsipiendid12510027
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod10623380167
  Siiratud embrüod12416032
  Embrüote siirdamise protseduurid9410023


   Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid18313034
  Embrüote siirdamise protseduurid13115029
  Kinnitatud kliinilised rasedused508013
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)10102


   Tabel 11. Kunstliku viljastamise andmed embrüodoonorluse korral 2018. aastal

   KOKKU
  Annetatud embrüod62
  Viljatusravi läbinud retsipiendid11
  Siiratud embrüod19
  Embrüote siirdamise protseduurid12


   Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused embrüodoonorluse korral 2017. aastal

   KOKKU
  Viljatusravi läbinud retsipiendid15
  Embrüote siirdamise protseduurid18
  Kinnitatud kliinilised rasedused9
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)0

   

  KUDEDE KÄITLEMINE

  Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed – käideldud kudede ühikud, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine – kõik kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioonid.
  • Ladustamine – aasta jooksul ladustatud kudede arv, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.
  • Surnud koedoonoreid oli Eestis 2018. aastal 28 ja elusdoonoreid 95.

  Järgnevatel joonistel ülevaade skeletikoe, vaskulaarkoe, silma sarvkesta, amnionimembraani ning naha hankimisest ja käitlemisest aastatel 2014–2018.

  Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused Eestis ajavahemikus 2014–2018. Ühikuks on eraldi pakendatud siirik (nt üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (ingl femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).

  Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik (üks pakend võib sisaldada ühte või mitut erineva pikkusega veresoont).

  Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik.

  Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on ühte konteinerisse pakendatud kude koetüki suurusest sõltumata.

  Joonis 5. Naha hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018

   

  ELUNDITE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Alates 2017. aastast koostab ja avaldab elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise koondaruande riiklik siirdamisasutus:

  http://elundidoonorlus.ee/doonorlus

  Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

  Mai 2019