• English
 • Eesti

  Rakkude, kudede ja elundite 2018. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

  18.05.2020
  Printer-friendly version

  Ülevaade 2018. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki hankimis- ja käitlemistegevusi. 2018. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

  Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2018.

  Hangitavad ja käideldavad rakud

        Hankijad ja käitlejad

  Kondrotsüüdid

  OÜ Cellin Technologies

  Luuüdi tüvirakud

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Perifeerse vere dendriitrakud

  OÜ Cellin Technologies

  Perifeerse vere tüvirakud

  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Rasvkoe tüvirakud

  AS Taastava Kirurgia Kliinik

  OÜ Cellin Technologies

  Sugurakud ja embrüod

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  Aktsiaselts Nova Vita Kliinik

  AS Kliinik Elite

  BioEximi OÜ

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Terapeutilised rakud

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Nabaväädivere tüvirakud

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  Hangitavad ja käideldavad koed

  Hankijad ja käitlejad

  Amnionimembraan

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Silma sarvkest

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Skeletisüsteemi koed

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  OÜ DiviDent Invest

  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Nahk

  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  Vaskulaarkude

  aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

  AS Taastava Kirurgia Kliinik

  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Hangitavad ja käideldavad elundid

  Hankijad ja käitlejad

  Kops

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Kõhunääre

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Neer

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Maks

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Süda

  sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

   

   

   

  RAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  TÜVIRAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Andmed tüvirakkude hankimise ja käitlemise kohta Eestis 2018. aastal on toodud tabelis 2.

  Tabel 2. Tüvirakkude hankimine ja käitlemine 2018. aastal

   

  Eestis tehtud loovutused

  Sisse veetud loovutused

  Hangitud produktide arv

  Kondrotsüüdid

  0

  0

  Luuüdi tüvirakud

  2

  0

  Perifeerse vere dendriitrakud

  0

  0

  Perifeerse vere tüvirakud

  124

  22

  Rasvkoe tüvirakud

  0

  0

  Terapeutilised rakud

  0

  0

  Nabaväädivere tüvirakud

  0

  0

  Käideldud produktide arv**

  Kondrotsüüdid

  0

  0

  Luuüdi tüvirakud

  2

  0

  Perifeerse vere dendriitrakud

  0

  0

  Perifeerse vere tüvirakud

  330

  44

  Rasvkoe tüvirakud

  0

  0

  Terapeutilised rakud

  0

  0

  Nabaväädivere tüvirakud

  0

  0

  Kasutusse väljastatud produktide arv

  Kondrotsüüdid

  0

  0

  Luuüdi tüvirakud

  2

  0

  Perifeerse vere dendriitrakud

  0

  0

  Perifeerse vere tüvirakud

  176

  34

  Rasvkoe tüvirakud

  0

  0

  Terapeutilised rakud

  0

  0

  Nabaväädivere tüvirakud

    

  Hävitatud produktide arv

  Kondrotsüüdid

  0

  0

  Luuüdi tüvirakud

  1

  0

  Perifeerse vere dendriitrakud

  0

  0

  Perifeerse vere tüvirakud

  63

  3

  Rasvkoe tüvirakud

  0

  0

  Terapeutilised rakud

  0

  0

  Nabaväädivere tüvirakud

  0

  0

  **Ühe loovutuse käigus saadud, kuid mitmesse pakendisse pakendatud produkte loetakse erinevateks produktideks. See tähendab, et ühest loovutusest võib saada mitu produkti.

   

   

  SUGURAKKUDE JA EMBRÜOTE KÄITLEMINE

  Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enim kasutatakse nn IUI, IVF, ICSI ja FET protseduure.

  IUI (ingl intrauterine insemination) ehk  inseminatsioon – spermast eraldatakse laboritingimustes  elujõulisemad seemnerakud, mis siiratakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas partneri või doonori seemnerakke.

  IVF (ingl in vitro fertilisation) ehk munarakkude kehaväline viljastamine – protseduur, mille käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viiakse laboritingimustes kokku seemnerakkudega. Seega toimub viljastumine kehaväliselt. Inkubaatoris arenenud embrüo(d) siiratakse naise emakasse.

  ICSI (ingl intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon – laboritingimustes süstitakse munarakku üks seemnerakk. Pärast munaraku edukat viljastumist siiratakse embrüo naise emakasse. ICSI protseduuri kasutatakse mehepoolse viljatuse korral, kui spermas on kvaliteetsete seemnerakkude arv väga väike või kui seemnerakud spermas üldse puuduvad ning neid tuleb eraldada munanditest.

  FET (ingl frozen embryo transfer) ehk külmutatud embrüo(te) siirdamine – laboritingimustes (IVF või ICSI protseduuri abil) loodud ja külmutatud embrüo(te) ülessulatamine ja naise emakasse siirdamine.

   

  Tabel 3. Kunstliku viljastamise andmed partnerannetuse korral 2018. aastal

     
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

   

  IUI

  IVF

  ICSI

  FET

  muu*

   

  Viljatusravi läbinud paarid

  100

  444

  1009

  801

  4

  2358

   

  Hangitud munarakud

   

   

   

   

   

  16003

   

  Viljastatud munarakud

   

  4314

  9311

  0

  0

  13625

   

  Hangitud spermadoosid

   

   

   

   

   

  2242

   

  Loodud või sulatatud  (FET) embrüod

   

  2865

  7088

  2283

  0

  12236

   

  Teostatud IUI tsüklid

  136

   

   

   

   

  136

   

  Embrüote siirdamise protseduurid

   

  420

  965

  910

  0

  2295

   

  Siiratud embrüod

   

  576

  1481

  1320

  0

  3377

   
          
          

  Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused partnerannetuse korral 2017. aastal

   
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

   
   

  IUI

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

   

  Viljatusravi läbinud paarid

  69

  408

  937

  671

  6

  2091

   

  Teostatud IUI tsüklid

  91

   

   

   

   

  91

   

  Embrüote siirdamise protseduurid

   

  404

  945

  761

  0

  2110

   

  Kinnitatud kliinilised rasedused

  10

  143

  347

  242

  0

  742

   

  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)

  0

  0

  1

  1

  0

  2

   
          
          

  Tabel 5. Kunstliku viljastamise andmed seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

   
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

   
   

  IUI

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

   

  Eesti doonorite annetatud spermadoosid

   

   

   

   

   

  1053

   

  Väljastpoolt Eestit toodud spermadoosid

   

   

   

   

   

  158

   

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  111

  80

  43

  55

  0

  289

   

  Teostatud IUI tsüklid

  158

   

   

   

   

  158

   

  Loodud või sulatatud (FET) embrüod

   

  581

  312

  161

  0

  1054

   

  Siiratud embrüod

   

  130

  66

  93

  0

  289

   

  Embrüote siirdamise protseduurid

   

  88

  42

  64

  0

  194

   
          
          

  Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

   
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

   
   

  IUI

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

   

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  100

  90

  44

  47

  0

  281

   

  Teostatud IUI tsüklid

  144

   

   

   

   

  144

   

  Embrüote siirdamise protseduurid

   

  97

  39

  54

  0

  190

   

  Kinnitatud kliinilised rasedused

  8

  32

  13

  9

  0

  62

   

  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)

  0

  1

  1

  0

  0

  2

   
          
          

  Tabel 7. Kunstliku viljastamise andmed munarakudoonorluse korral 2018. aastal.

    
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

    
   

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

    

  Annetatud munarakud

   

   

   

   

  2010

    

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  43

  66

  74

  0

  183

    

  Loodud või sulatatud (FET) embrüod

  389

  408

  246

  0

  1043

    

  Siiratud embrüod

  62

  90

  117

  0

  269

    

  Embrüote siirdamise protseduurid

  42

  60

  88

  0

  190

    
          
          

  Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munarakudoonorluse korral 2017. aastal

   
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

    
   

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

    

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  46

  68

  79

  0

  193

    

  Embrüote siirdamise protseduurid

  41

  54

  90

  0

  185

    

  Kinnitatud kliinilised rasedused

  21

  15

  28

  0

  64

    

  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)

  1

  6

  0

  0

  7

    
          
          

  Tabel 9.  Kunstliku viljastamise andmed munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

   
   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

    
   

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

    

  Annetatud munarakud

   

   

   

   

  201

    

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  12

  5

  10

  0

  27

    

  Loodud või sulatatud (FET) embrüod

  106

  23

  38

  0

  167

    

  Siiratud embrüod

  12

  4

  16

  0

  32

    

  Embrüote siirdamise protseduurid

  9

  4

  10

  0

  23

    
          
          

  Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

   

  Viljastamise meetod

  KOKKU

    
   

  IVF

  ICSI

  FET

  muu

    

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  18

  3

  13

  0

  34

    

  Embrüote siirdamise protseduurid

  13

  1

  15

  0

  29

    

  Kinnitatud kliinilised rasedused

  5

  0

  8

  0

  13

    

  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)

  1

  0

  1

  0

  2

    
          
          

  Tabel 11. Kunstliku viljastamise andmed embrüodoonorluse korral 2018. aastal

    
   

  KOKKU

        

  Annetatud embrüod

  62

        

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  11

        

  Siiratud embrüod

  19

        

  Embrüote siirdamise protseduurid

  12

        
          
          

  Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused embrüodoonorluse korral 2017. aastal 

   
   

  KOKKU

        

  Viljatusravi läbinud retsipiendid

  15

        

  Embrüote siirdamise protseduurid

  18

        

  Kinnitatud kliinilised rasedused

  9

        

  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)

  0

        

   

   

   

  KUDEDE KÄITLEMINE

  Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed – käideldud kudede ühikud, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine – kõik kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioonid.
  • Ladustamine – aasta jooksul ladustatud kudede arv, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.

  Surnud koedoonoreid oli Eestis 2018. aastal 28 ja elusdoonoreid 99.

   

  Järgnevatel joonistel ülevaade skeletikoe, vaskulaarkoe, silma sarvkesta, amnionimembraani ning naha hankimisest ja käitlemisest aastatel 2014–2018.

   

   

   

   

  Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused Eestis ajavahemikus 2014–2018. Ühikuks on eraldi pakendatud siirik (nt üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (ingl femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).

   

  Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik (üks pakend võib sisaldada ühte või mitut erineva pikkusega veresoont).

   

   

  Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik.

   

  Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on ühte konteinerisse pakendatud kude koetüki suurusest sõltumata.

  Joonis 5. Naha hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018

   

  ELUNDITE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Alates 2017. aastast koostab ja avaldab elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise koondaruande riiklik siirdamisasutus:

  http://elundidoonorlus.ee/doonorlus

  Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

  Mai 2019