• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2019. aasta II kvartali ravimistatistika

  15.08.2019
  Printer-friendly version

  Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

  Humaanravimid

  Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2019. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0%, ulatudes 86,7 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu II kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:


  Joonis 1. Humaanravimite turumaht II kvartalis aastatel 2015–2019

  Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 59,4 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 26,5 miljoni ning teistele asutustele 0,8 miljoni euro eest.

  Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 75,4 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 10,9 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

  Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (19,0 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (14,1 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (9,5 mlj eurot).

  Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

  DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2019. aasta II kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (430 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (172 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (131 DPD/1000/ööp).

  Kokku turustati 2019. aasta II kvartalis Eestis ligi 3700 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

  Veterinaarravimid

  Veterinaarravimite turumaht suurenes 2019. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8%, ulatudes 4,2 miljoni euroni.

  Suurima käibega ravimirühm teises kvartalis on viimasel neljal aastal olnud parasiidivastased ained (QP), moodustades 2019. aasta II kvartalis 32,6% veterinaarravimite turumahust (1,36 miljonit eurot). Infektsioonivastased ained moodustasid turumahust 19,8% (0,83 miljonit eurot) ja immunoloogilised ained 19,5% (0,81 miljonit eurot).

  79% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele. Kuna parasiidivastaseid aineid müüakse palju ka üldapteekides, siis oli tavapärasest tunduvalt suurem üldapteekidele müüdud veterinaarravimite osakaal – 12%. 7% veterinaarravimitest väljastati veterinaarapteekidele ja 3% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).


  Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht II kvartalis aastatel 2015–2019