• English
 • Eesti

  Apteegireform

  30.03.2020
  Printer-friendly version

  Lühidalt apteegireformi seis (uuendatakse igal hommikul kell 9:00)

   

  Suuremas osas jätkavad kõik apteegid praegustes harjumuspärastes kohtades. 1. aprillil jätkab tänase seisuga 452 apteeki ehk nõuetele vastab üle 90% käesoleva aasta alguses tegutsenud apteekidest. Nõuetele mittevastavaid apteeke on 18 ehk 4% ning oma sulgemisest on teatanud 5% apteekidest. Praegusel hetkel on menetluses veel taotlust. Ravimiamet kinnitab, et apteegiteenus on Eestis jätkuvalt kättesaadav ka pärast aprillikuu algust.

   

  Praegused ettevõtjad on teada andnud, et 24 apteeki sulgeb oma uksed. Otsuste põhjused on kõigil ettevõtjatel erinevad. Suletavad apteegid asuvad järgmistes linnades: Tallinn (6), Tartu  (5), Kohtla-Järve (2), Pärnu (2), Tapa (2), Rakvere (2), Narva (1), Viljandi (1), Põlva (1). Maardu (1), Sillamäe (1).


   

  Praegused apteegi omanikud on teavitanud alates 01.04.2020 järgmiste apteekide tegevuse lõpetamisest:

   

  • Aia Apteek haruapteek (Keemikute tn 25, Maardu linn)
  • Iidla Kaubanduskeskuse Südameapteegi haruapteek (Tervise tn 1, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn)
  • Jõe Apteek haruapteek (E. Vilde tee 101, Tallinn)
  • Kalamaja Apteegi haruapteek (Paldiski mnt 62, Tallinn)
  • Koduapteek haruapteek (Õismäe tee 105a, Tallinn)
  • Kohtla-Järve Apteek haruapteek (Keskallee 6, Kohtla-Järve)
  • Kondivalu Apteek (Vilde tn 14a, Rakvere linn)
  • Kreenholmi Apteegi haruapteek (Vestervalli tn 15, Narva linn)
  • Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek (Jaama tn 11; Tallinn)
  • Poordi Apteek (Poordi tn 1, Tallinn)
  • Põlva Tervisekeskuse Südameapteegi haruapteek (Kesk tn 10, Põlva linn)
  • Pärnu Linnaapteek haruapteek (Karja tn 4, Pärnu linn)
  • Raatuse Apteek (Raatuse tn 20, Tartu linn)
  • Ringtee Selveri Südameapteek haruapteek (L.Puusepa 3, Tartu Linn)
  • Suur-Pärnu Apteek haruapteek (Narva mnt 1, Tallinn)
  • Tapa Apteek (Pikk tn 33, Tapa linn)
  • Tapa Südameapteek (Valgejõe pst 14/2, Tapa linn)
  • Tasku Apteegi haruapteek (Võru tn 55f, Tartu)
  • Tartu Kesklinna Südameapteek (Küüni tn 7, Tartu linn)
  • Tartu Ringtee Südameapteek (Ringtee 60a, Tartu linn)
  • Viljandi Vana Apteek (Tallinna tn 2, Viljandi linn)
  • Viru Apteek (Viru pst 2, Sillamäe linn)
  • Virumaa Apteek haruapteek (Tuleviku tn 1, Rakvere linn)
  • Ülejõe Apteegi haruapteek (Sadama tn 15, Pärnu linn)

   

  Kõigi Eestis tegutsevate apteekide ja nende uutele nõuetele vastavusega saab tutvuda SIIN (võib uueneda väikse viibega)!

   

  Ravimiametile saab esitada uute apteekide avamise või seniste apteekide nõuetega vastavusseviimise infot ja taotlusi e-posti aadressile info@ravimiamet.ee või läbi kliendiportaali (https://kliendiportaal.ravimiamet.ee/RAKP/public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRAKP%2fDefault.aspx).

  Täiendav teave taotluste esitamiseks info@ravimiamet.ee või telefonil 7374140. Infot saab leida ka Ravimiameti veebilehelt (https://www.ravimiamet.ee/apteegiomanikuks-saamise-juhend)

   

  Apteegireformi sisu ja eesmärk

  1.aprillil 2020 lõppeb üleminekuperiood apteegiteenuse osutamiseks proviisoromandinõuetele mittevastavatel apteekidel. 

  Alates 1. aprillist 2020 võivad tegutseda apteegid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  1. Proviisoromandi nõue (RavS § 41 lg 2-5): Üldapteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama. 
  2. Vertikaalse integratsiooni keeld (RavS § 42 lg 5): Üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.
  3. Haruapteekide piirang suurtes linnades (RavS § 30 lg 9.1): Üldapteegil ei saa olla haruapteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

  Muudatuste eesmärk on tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.

  Kuidas saab apteegiomanik apteegi nõuetele vastavaks viia?

  Äriseadustikust tulenevad võimalikud võlaõiguslikud viisid:

  1. Võõrandab äriühingu osa või aktsiad;
  2. Võõrandab äriühingu apteegi majandustegevuse (nt eelneval äriühingu jagunemise või ühinemise tulemusena või tegevusloa üleandmisena)

  Omandisuhete reguleerimine on jäetud seaduse järgi poolte omavaheliseks võlaõiguslikuks kokkuleppeks, kuidas ning millistel tingimustel toimub omandisuhete ümberkorraldamine. Omandisuhte muutustest tuleb Ravimiametit teavitada 30 päeva enne kavandatavat muutust.

  Ravimiameti tegevus üleminekuperioodil

  Ravimiamet suhtleb ettevõtjatega, et apteegid vastaksid 1. aprillil 2020. aastal nõuetele. Ravimiamet hindab muudatust, vajadusel küsime hinnangut Konkurentsiametilt ning nõuetele vastavuse korral väljastame või muudame tegevusloa.

  Kui koostöö ettevõtjaga ei kanna vilja (ettevõtjal puudub tahe muutusteks), siis apteegiteenust enam osutada ei saa.

  Toetav teave apteekide ümberkorraldamiseks

  Apteegi õiglase väärtuse hindamiseks saab kasutada asjatundjaid, sest see nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Kõik suuremad audiitorbürood saavad anda hinnangu ettevõtte väärtusele, tagades kutsealase sõltumatuse ja objektiivsuse.

  Kui peaks tekkima kahtlus töö usaldusväärsuse osas, saab kahtluste põhjendatust hinnata audiitorettevõtete üle järelevalvet teostav Audiitorkogu.

  Kui vajate nõuandeid tehingute tegemiseks või kontaktide leidmiseks, palun võtke ühendust Ravimiametiga e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

   

  Vaata ka

  Korduma kippuvad küsimused apteekide teemal.

  Apteegiomanikuks saamise juhend