• English
 • Eesti

  Covid-19 vaktsiiniarendused

  16.11.2020
  Printer-friendly version

  SARS-CoV-2 on viirus, millega ei Eesti ega maailma arstid ole varem kokku puutunud. Viirus on väga nakatamisvõimeline ja sellega võivad, aga ei pruugi kaasneda tõsisemad terviseprobleemid. Ohustatud on peamiselt nõrgema immuunsussüsteemiga ja vanemad inimesed.

  Miks on COVID-19 vaktsiini kiiresti vaja?

  • COVID-19 vaktsiinid peaksid tekitama organismis immuunvastuse, et ära hoida uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigust. 
  • COVID-19 võib põhjustada tõsist haigestumist ning surma. Ei ole teada, millised on viiruse pikaajalised mõjud erinevas vanuses inimestele, sh ka muidu tervetele inimestele.
  • COVID-19 pandeemia mõjub laastavalt tervishoiule, sotsiaalsfäärile ja majandusele, seega on haigestumise vältimiseks vaja ohutuid ja tõhusaid vaktsiine. Iseäranis oluline on tervishoiutöötajate ning vanemate inimeste või krooniliste haiguste põdejate kaitsmine. 

  Kuidas COVID-19 vaktsiini arendatakse?

  • COVID-19 vaktsiine arendatakse samasuguste nõuete järgi nagu iga teist ravimit. See tähendab, et vaktsiin peab vastama kindlatele kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe kriteeriumidele.
  • Nagu kõiki ravimeid, nii testitakse ka COVID-19 ravimeid esmalt laboritingimustes ja katseloomadel, millele järgneb testimine vabatahtlikel inimestel kliiniliste uuringute raames.

  Kuidas saab uus vaktsiin Euroopas müügiloa?

  • Kõiki vaktsiine hinnatakse Euroopa Liidus standardite alusel, mis kehtivad kõigile ravimitele. COVID-19 vaktsiinide arendus ning vaktsiini hindamise protseduurid toimuvad palju kiiremini kui tavaolukorras, kuna vajadus vaktsiini järele on suur.
  • Euroopa Ravimiamet (EMA) on vaktsiinikandidaatide kiiremaks hindamiseks moodustanud ekspertide töörühma ja loonud kiirendatud hindamisprotseduuri. Samas ei ole tehtud järeleandmisi hindamiskriteeriumide  (ohutus, kvaliteetsus, efektiivsus) osas ja jälgitakse, et otsuste langetamine oleks teaduslikult usaldusväärne. Müügiloa saamise tingimusi ei leevendata pandeemia tõttu.
  • Kui Euroopa Ravimiametil on teaduslikud andmed, et vaktsiinist saadav kasu on suurem võimalikust riskist, saab Euroopa Komisjon anda vaktsiinile müügiloa tavapärasest kiiremini. Vaktsiin jõuab Eestisse pärast seda, kui Euroopa Komisjon on müügiloa väljastanud.

  COVID-19 vaktsiini müügiloa saamiseks peab olema teada:

  - Kellele on vaktsiin mõeldud;

  - Vaktsiini kvaliteet, sh koostisainete puhtus, vaktsiini täpne koostis ja bioloogiline aktiivsus;

  - Kõigi tootmisetappide andmed ja kontrollimeetmed, mis tagavad, et vaktsiinipartiid on ühtlase kvaliteediga;

  - Vastavus rahvusvahelistele laboritestide, vaktsiinitootmise ja kliiniliste uuringute läbiviimise nõuetele (head laboritavad, kliiniliste uuringute head tavad ning head tootmistavad);

  - Mis tüüpi immuunvastuse vaktsiin tekitab;

  - Vaktsiini toimed;

  - Vaktsineeritutel esinenud kõrvaltoimed, sh näiteks andmed eakate ja rasedate kohta;

  - Milliseid andmeid plaanitaks koguda jätku-uuringute käigus pärast müügiloa saamist (pikaajalised ohutuse või immuunsuse andmed);

  - Ravimiinfo patsientidele ja meditsiinitöötajatele;

  - Kuidas plaanitakse hallata ja jälgida võimalikke ohte, kui vaktsiin on müügile lubatud. Selleks koostatakse riskijuhtimiskava, mis kirjeldab kõiki teadaolevaid ja võimalikke ohtusid, kuidas neid plaanitakse hallata ja jälgida, kui vaktsiin on turule lubatud ning millist infot kavatsetakse koguda jätku-uuringutest.

  COVID-19 vaktsiine arendatakse nii juba aastaid kasutusel olnud tehnoloogiatega (tulemuseks komponent-, inaktiveeritud ja nõrgestatud vaktsiinid) kui ka selliste lähenemisviisidega, mille tulemuseks on uudse toimimispõhimõttega vaktsiinid. Nendeks on DNA- ja RNA-vaktsiinid. Organismi viiakse haigustekitaja geneetiline materjal kas DNA või RNA kujul ning selles oleva info põhjal sünteesib organism ise immuunsuse tekkeks vajaliku haigustekitaja osa ehk antigeeni. Reeglina on selleks mõni haigustekitaja valk, SARS-CoV-2 viiruse puhul tema pinnal asuv ogavalk. Olukorda võib piltlikult ette kujutada nii, et kui igapäevaselt vajab organism toitu ja ühe vaktsiini puhul on tegu valmistoidu, siis teise vaktsiini puhul edastatakse organismile retsept ja organim ise suudab retsepti abil toidu valmis teha.

   

  Euroopa Ravimiametis on kiirendatud hindamisprotseduuris kolme vaktsiinikandidaadi andmed (uuendatud 16.11)

  1. Astra Zeneca ja Oxfordi ülikooli koostöös arendatav vaktsiin AZD1222. Vaktsiin sisaldab SARS-CoV-2 ogavalku kodeerivat šimpansi adenoviirust. Vaktsiin osutus esimese ja teise faasi kliinilistes uuringutes hästi talutavaks ning tekitas immuunvastuse kõigil 543 vaktsiini saanud osalejal. Uuringus osales kokku 1077 vabatahtlikku. Katsealustel tekkinud antikehad suutsid ühe kuu möödudes viiruse neutraliseerida 91% ühe vaktsiiniannuse saanutel ning kõigil kümnel inimesel, kes said kaks vaktsiinidoosi. Tulemused avaldati 20. juulil ajakirjas The Lancet. Tõsiseid kõrvaltoimeid vaktsiini saanutel ei registreeritud.

   

  1. Pfizeri ja BioNTechi koostöös arendatav vaktsiinikandidaat BNT162b2. Vaktsiin sisaldab liposoomi pakitud SARS-CoV-2 ogavalku kodeerivat mRNA-d ja seda tuleb manustada kahe annusena. Arendajate 9.11.2020 pressiteate sõnul lubavad kolmanda faasi kliinilises uuringus praeguseks kogutud tulemused eeldada vaktsiini 90%list tõhusust. Siiani pole BNT162b2 vaktsiini tõhususe ja ohutuse kohta ilmunud ühtegi publikatsiooni eelretsenseeritavas ajakirjas.

   

  1. Moderna Biotech Spain arendatav vaktsiinikandidaat mRNA-1273. Tegu on Moderna tütarfirmaga. Vaktsiin sisaldab sarnaselt BNT162b2-le liposoomi pakitud SARS-CoV-2 ogavalku kodeerivat mRNA-d. Ka seda vaktsiini tuleb manustada kahe annusena. 16.11.2020 avaldatud pressiteates ütleb firma, et vaktsiini tõhusus on ligi 95%. Juulis avaldas ajakiri New England Journal of Medicine andmed vaktsiini kliinilise uuringu esimese faasi kohta ja nende põhjal ei kaasne vaktsiini manustamisega tõsiseid kõrvaltoimeid.

  Kõigi kolme puhul on tegu nukleiinhappel põhinevate vaktsiinidega.

   

  Kliinilistes uuringutes kõige kaugemale jõudnud vaktsiinikandidaatide info on koondatud allolevasse tabelisse: (uuendatud 10.11):

   

   

  Kliinilistes uuringutes olevad SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadid

   

   

  Uuringu tegija

  Vaktsiini nimi

  Antigeeni tüüp

  I faasis

  osalejate arv

  II faasis

  osalejate arv

  III faasis

  osalejate arv, uuringu toimumiskoht

  1

  Moderna Therapeutics, Lonza

  mRNA-1273

  Liposoomidesse pakitud viiruse ogavalku kodeeriv mRNA

  45

  600

  30000

  2

  Inovio

  INO-4800

  DNA, viiakse organismi elektroporatsiooni abil

  40

   

   

  3

  Oxfordi ülikool, AstraZeneca

  (ChAdOx1 nCoV-19) AZD1222

  SARS-CoC-2 ogavalku kodeeriv šimpansi adenoviirus

  1077

  >10000 (Brasiilia, Lõuna-Aafrika, UK, Venemaa, Jaapan jne)

  4

  SymVivo Corporation

  bacTRL-Spike

  Piimhappebakter, mis sisaldab sünteetilist plasmiidi (DNA rõngasmolekul), mis kodeerib SARS-CoV2 viiruse ogavalku

  114

   

   

  5

  Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

  aAPC

  Antigeeni esitlevad rakud

  100

   

   

  6

  Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

   

  Dendriitrakud ja aktiveeritud tsütotoksilised lümfotsüüdid

  100

   

  7

  CanSino

  Ad5-nCoV

  SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv inimese adenoviirus

  108

   

  508

  1. 5000 (Saudi Araabia)
  2. 40000 (Pakistan)
  3. 500 (Venemaa)

  686

  168 (kaks doosi, manustatud lihasesse ja nina limaskestale)

   

   

  481 (6-17- aastased ning vanemad kui 56)

  8

  Wuhani bioloogiliste preparaatide Instituut, Sinopharm, Wuhani viroloogia instituut

  nimetu

  Inaktiveeritud viirusosake

  96

  224

  45000, AÜE, Hiina

  6000 (Peruu)

  9

  BioNTech SE, Pfizer

  BNT162 erinevad variandid

  mRNA, kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  8640

  >30000 (variandiga BNT162b2)

  120 (variandiga BNT162b3)

  10

  Novavax, Takeda

  (SARS-CoV-2 rS)

  NVX-CoV2373

  Nanoosakeste kujul SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks Matrix-M

  131

  2904

  10000 (Ühendkuningriik)

  30000 (USA)

  11

  Sinovac, PT Bio Pharma

  CoronaVac

  Inaktiveeritud viirusosake

  >1000

  8870 (Brasiilia),

  1620 (Indoneesia)

  13300 (Türgi)

   

  552 (3–17 a lapsed ja noorukid)

  12

  Aivita Biomedical

   

  SARS-COV-2 viirust ära tundvad dendriitrakud

  180

   

   

  13

  Immunitor

   

  COVID-19 haigete plasmast valmistatud suukaudne vaktsiin

  20

   

  14

  Clover Pharmaceuticals

  SCB-2019

  Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

  150

   

   

  15

  Gamaleya

  Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

  Kahel adenoviiruse tüvel põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  38

  110 (>60aastased)

  40000 (Venemaa)

  100 (Valgevene)

  16

  CureVac ja GSK

  CVnCoV

  Liposoomi pakitud SARS-CoV-2 valku kodeeriv mRNA

  168

  691

   

  17

  GeneCure Biotechnologies

  Covax-19

  rekombinantsel teel toodetud SARS-COV-2 ogavalk ja adjuvandina polüsahhariid

  32

   

   

  18

  Imperial College London

  LNP-nCoVsaRNA

  SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv iseamplifitseeruv RNA, pakitud lipiidsesse kandjasse

  300

   

  19

  Sinopharm, Beijing institute of Biological Products

  BBIBP-CorV

  Inaktiveeritud viirusosake

  2000

  15000 (Araabia Ühendemiraadid)

  >6000 (Bahrein)

  3000 (Argentina)

  20

  Genexine

  GX-19

  DNA-vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

  190

   

  21

  Bharat Biotech

  Covaxin (BBV152)

  Inaktiveeritud viirusosake

  1125

  26000

  22

  Medicago

   

  Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

  180

   

   

  23

  Queenslandi ülikool

   

  SARS-CoV-2 stabiliseeritud pinnavalk, koos adjuvandiga MF59

  120

   

   

  24

  Vaxine Pty Ltd ja Flindersi ülikool

  COVAX-19

  Adenoviiruse platvorm, antigeeniks SARS-CoV-2 ogavalk

  40

   

   

  25

  AnGes

  AG0301-COVID19

  DNA vaktsiin (plasmiid)

  30

   

  26

  Zydus

  ZyCoV-D

  DNA vaktsiin (plasmiid)

  1000

   

  27

  Johnson & Johnson, Jannsen Vaccines & Prevention B.V,

  Ad26.COV2.S.

   

  Adenoviirusel põhinev vaktsiinikandidaat, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  1000

  60000

  30000 (USA)

  28

  Pasteuri instituut; Belgia, Prantsusmaa

  TMV-083,

  Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat, kodeerib SARS-CoV-2 muudetud pinnavalku

  90

   

   

  29

  Kentucky Bioprocessing

  KBP-COVID-19

  Taimedes toodetav rekombinantne SARS-CoV-2 valk

  180

   

  30

  Merck Sharp & Dohme

  V591

  Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat

  260

   

   

   

  V590

  Rekombinantne vesikulaarse stomatiidi viirusel põhinev vaktsiin

  252

   

   

  31

  Arcturus Therapeutics, Singapur

  ARCT-021

  Lipiidsesse nanoosakesse pakitud ja ise end paljundav (isereplitseeruv) mRNA, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

  85

   

  32

  Medigen Vaccine Biologics, Taiwan

  MCV.COV1901

  SARS-CoV-ogavalk ja adjuvandina alumiinium

  45

   

   

  33

  Viroloogia instituut Vector, Venemaa

  EpiVAcCorona

  Peptiidipõhine vaktsiinikandidaat

  100

   

  34

  Rome’s Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, ReiThera

  GRAd-COV2

  Gorilla adenoviirusel põhinev paljunemisvõimetu viirusvektor, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

  90

   

   

  35

  Adimmune

  AdimrSC-2f

  Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

  70

   

   

  36

  Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention, West China Hospital

  nimetu

  rekombinantne

  168

   

   

  37

  Research Institute for Biological Safety Problems, National Scientific Center for Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan

  QazCovid-in

  Inaktiveeritud viirusosake

  244

   

  38

  Sanofi, GSK

   

  Rekombinantne valk

  440

   

  39

  Hong Kongi ja Xiameni ülikoolid, Beijing Wantai Biological Pharmacy

   

  Elus nõrgestatud gripiviirus, nina kaudu manustatav

  100

   

   

  40

  United Biomedical, Covaxx

  UB-612

  SARS-CoV-2 valgufragmendid

  60

   

   

  41

  Tübingeni ülikooli haigla

  CoVac-1

  SARS-CoV-2 valgufragmendid e peptiidid (ingl multipeptide cocktail)

  36

   

   

  42

  Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy 

   

  Rekombinantne SARS-CoV-2 vaktsiin, tehtud CHO rakkudes

  50

   

  43

  Vaxart

  VXA-CoV2-1

  Adenoviirusvektoril põhinev suukaudne vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni. Adjuvandiks on kaheahelaline RNA.

  48

   

   

  44

  Chulalongkorni ülikool (Tai)

  ChulaCov19

  Lipiidsetesse nanoosakestesse pakitud mRNA, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni

  96

   

   

  45

  ImmunityBio (USA)

  hAd5-S-Fusion+N-ETSD

  Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa

  35

   

   

  46

  Entos Pharmaceuticals (Kanada)

  Covigenix VAX-001

  DNA-põhine vaktsiin

  72

   

   

  47

  Shenzen Kangtai Biological Products

   

  Inaktiveeritud viirusosake

  180

   

   

  48

  Venemaa Teaduste Akadeemia, Tšumakovi keskus

   

  Inaktiveeritud viirusosake

   

   

   

  49

  Israel Institute of Biological Research

  BriLife (IIBR-100)

  Vesikulaarse stomatiidi viirus (VSV), mille pinnal asuv ogavalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga

  1040

   

  50

  Codagenix

  COVI-VAC

  Elus nõrgestatud viirus

  48

   

   

    

   Kõik uudised

   16.11.2020: Euroopa ravimiamet alustab kolmanda COVID-19 vaktsiini hindamisega https://www.ravimiamet.ee/euroopa-ravimiamet-alustab-kolmanda-covid-19-vaktsiini-hindamisega 

   10.11.2020: Pfizeri ja BioNTechi III faasi vaheanalüüs lubab arendajate sõnul eeldada nende vaktsiini 90% tõhusust https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiiniarendus-liposoomi-pakitud-mrna-p%C3%B5hised-sars-cov-2-vaktsiinid-n%C3%A4itavad-arendajate

   27.10.2020: III faasi uuringud jätkuvad; vaktsiinid on erineva tõhususega https://www.ravimiamet.ee/sars-cov-2-vaktsiinide-kliinilised-uuringud-v%C3%B5imaldavad-peagi-teha-esimesi-suuremaid-j%C3%A4reldusi

   13.10.2020: AZD1222 ja BNT162b2 jõudsid müügiloa hindamiseni https://www.ravimiamet.ee/esimesed-kaks-sars-cov-2-vastast-vaktsiini-j%C3%B5udnud-euroopas-m%C3%BC%C3%BCgiloa-hindamiseni  

   06.10.2020: Euroopa Ravimiamet alustab esimese COVID-19 vaktsiini andmete läbivaatamist https://www.ravimiamet.ee/euroopa-ravimiamet-alustab-esimese-covid-19-vaktsiini-andmete-l%C3%A4bivaatamist

   29.09.2020: Johnson & Johnson, Novavax, Sinovac https://www.ravimiamet.ee/sars-cov-2-vaktsiiniarendustest-septembri-l%C3%B5puga

   15.09.2020: AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli AZD1222 tõsine kõrvaltoime; Novavax, Sputnik V https://www.ravimiamet.ee/kolmanda-faasi-kliinilised-uuringud-s%C3%B5el-t%C3%B5husa-ja-ohutu-sars-cov-2-vaktsiini-v%C3%A4ljaselgitamiseks

   09.09.2020: AZD1222 kliinilise uuringu ajutine peatamine on vastutustundlik https://www.ravimiamet.ee/astrazeneca-kliiniliste-uuringute-ajutine-peatamine-vastutustundlik

   31.08.2020: Sõlmitakse vaktsiini eelostulepinguid https://www.ravimiamet.ee/sars-cov-2-vaktsiinide-ostuks-s%C3%B5lmitakse-eelostulepinguid

   19.08.2020: Mitmed vaktsiinikandidaadid on jõudnud kolmanda faasi kliiniste uuringuteni https://www.ravimiamet.ee/sars-cov-2-vaktsiinide-areng-augusti-seisuga

   17.07.2020: Moderna, Venemaa, Austraalia, AnGes, Hiina ja India vaktsiinikatsetused ning tulemused https://www.ravimiamet.ee/mrna-l-p%C3%B5hinevad-sars-cov-2-vaktsiinikandidaadid-n%C3%A4itavad-kliiniliste-uuringute-esimestes-etappides

   06.07.2020: Esimeste etappide tulemused https://www.ravimiamet.ee/aina-enam-jagatakse-sars-cov-2-vaktsiinide-uuringute-esimeste-etappide-tulemusi

   22.06.2020: Viis uut vaktsiinikandidaati (Gam-COVID-Vac, CVnCoV, Covax-19, RNA-põhist uut tüüpi vaktsiinikandidaati, BBIBP-CorV) https://www.ravimiamet.ee/sars-cov-2-kliinilistesse-uuringutesse-j%C3%B5udmas-viis-uut-vaktsiinikanditaati

   08.06.2020: ChAdOx1 (AZD1222) jõuab kliinilise uuringu teise ja kolmandasse faasi https://www.ravimiamet.ee/%C3%BClevaade-kliinilistes-uuringutes-olevatest-sars-cov-2-vaktsiinidest-8-juuni-seisuga

   25.05.2020: Viis uut vaktsiinikandidaati, nende hulgas BioNTech/Pfizer, Novavax ja kaks Hiina vaktsiini https://www.ravimiamet.ee/kui-kaugel-ollakse-sars-cov-2-vaktsiinist-2020-aasta-mai-l%C3%B5pus

   Aprilli lõpus kliinilistes uuringutes 7 vaktsiini https://www.ravimiamet.ee/kui-kaugel-ollakse-sars-cov-2-vaktsiinist-2020-aasta-mai-l%C3%B5pus