• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Ravimiameti labor akrediteeritud uue standardi järgi

  19.08.2019
  Printer-friendly version

  Kohe pärast jaanipäeva jõudis meie labor taas ühe olulise verstapostini.

  2019. aastal lõppes labori viie-aastane akrediteerimistsükkel. Kuna eelmisel aastal hakkas kehtima uus laboritegevuste standard, siis käesoleval aastal tuli valmistuda akrediteerimiseks uue standardi järgi.

  Kolleegide tegusus ja koostöö viisidki meid rõõmustava tulemuseni: 25. juunil 2019 hindas Eesti Akrediteerimiskeskus meie tegevused taaskord pädevaks ja usaldusväärseks ning meile väljastati akrediteerimistunnistus standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele nõuetele vastavuse kohta.

  Ravimiameti Labori kvaliteedijuhtimissüsteem on kooskõlas standardiga EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele ja on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ravimite analüüside valdkonnas akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L 217.

  Labori akrediteerimisulatus on esitatud akrediteerimistunnistuse lisas.