• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2019. a IV kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  22.01.2020
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  ERVEBO (Ebola (vesikulaarse stomatiidi viirusvektor, elus, nõrgestatud))
  EVENITY (romosozumab)
  QTRILMET (metformiin+saksagliptiin+dapagliflosiin)
  QUOFENIX (delafloksatsiin)
  RHOKIINSA (netarsudiil)
  RINVOQ (upadatsitiniib)
  SPRAVATO (esketamiin)
  XOSPATA (gilteritiniib)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:​

  Mirataz (mirtasapiin)
  Neptra (mometasoon+florfenikool+terbinafiin)
  ​Nobivac Myxo-RHD PLUS (küülikute müksomatoosi elusviirusvaktsiin+küülikute hemorraagilise haiguse elusviirus)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:ERVEBO
  Toimeaine(d):Ebola (vesikulaarse stomatiidi viirusvektor, elus, nõrgestatud)
  ATC kood:J07BX02
  Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme B.V.
  Näidustus:Ervebo on näidustatud 18-aastaste või vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks, et kaitsta neid Zaire’ Ebola viiruse poolt põhjustatud Ebola viirushaiguse (Ebola Virus Disease, EVD) eest (vt SPC lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).

  Ervebo kasutamine peab vastama ametlikele soovitustele.
  Manustamisviis(id):intramuskulaarne
  Pakendid:süstelahus 72000000pfu/1annuses 1annus N10
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ervebo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ervebo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:EVENITY
  Toimeaine(d):romosozumab
  ATC kood:M05BX06
  Müügiloa hoidja:UCB Pharma SA
  Näidustus:EVENITY on näidustatud raske osteoporoosi raviks postmenopausis naistel, kellel on kõrge luumurru risk (vt SPC lõik 5.1).
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus pen-süstlis 90mg/ml
  1,17ml N2;
  1,17ml N6,
  süstelahus süstlis 90mg/ml
  1,17ml N2;
  1,17ml N6
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/evenity-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/evenity-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:QTRILMET
  Toimeaine(d):metformiin+saksagliptiin+dapagliflosiin
  ATC kood:A10BD25
  Müügiloa hoidja:AstraZeneca AB
  Näidustus:Qtrilmet on näidustatud 18-aastastele ja vanematele 2. tüüpi suhkurtõvega täiskasvanutele:

  - vere glükoosisisalduse kontrolli parandamiseks, kui metformiin (sulfonüüluureaga (SU) või ilma) koos kas saksagliptiini või dapagliflosiiniga ei taga piisavat vere glükoosisisalduse kontrolli.

  - kes juba saavad ravi metformiini, saksagliptiini ja dapagliflosiiniga.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:toimeainet modifitseeritult vabastav tablett
  850mg+2,5mg+5mg N14; N28; N56; N60; N196,
  1000mg+2.5mg+5mg N14; N28; N56; N60; N196
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/qtrilmet-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/qtrilmet-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:QUOFENIX
  Toimeaine(d):delafloksatsiin
  ATC kood:J01MA23
  Müügiloa hoidja:A. Menarini
  Näidustus:Quofenix on näidustatud naha ja nahaaluskoe ägedate bakteriaalsete infektsioonide raviks täiskasvanutel, kui nende infektsioonide esmaseks raviks tavaliselt soovitatavate muude antibakteriaalsete ainete kasutamist ei peeta sobivaks (vt SPC lõik 4.4 ja 5.1).

  Antibakteriaalsete ravimite kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber
  300mg N10, tablett
  450mg N10; N20; N30; N50; N60; N100
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/quofenix-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/quofenix-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:RHOKIINSA
  Toimeaine(d):netarsudiil
  ATC kood:S01EX05
  Müügiloa hoidja:Aerie Pharmaceuticals
  Näidustus:Rhokiinsa on näidustatud silma suurenenud siserõhu alandamiseks primaarse avatudnurga glaukoomi või intraokulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidele.
  Manustamisviis(id):okulaarne
  Pakendid:silmatilgad, lahus 200mcg/ml 2,5ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rhokiinsa-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/rhokiinsa-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:RINVOQ
  Toimeaine(d):upadatsitiniib
  ATC kood:L04AA44
  Müügiloa hoidja:AbbVie Deutschland
  Näidustus:RINVOQ on näidustatud mõõduka kuni raske reumatoidartriidi raviks täiskasvanud patsientidele, kelle ravivastus ühele või mitmele haigust modifitseerivale antireumaatilisele ravimile on olnud ebapiisav või kellel esineb nende suhtes talumatus. RINVOQ-i võib kasutada monoteraapiana või kombinatsioonis metotreksaadiga.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 15mg N28; N84; N98; N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/rinvoq-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:SPRAVATO
  Toimeaine(d):esketamiin
  ATC kood:N06AX27
  Müügiloa hoidja:Janssen-Cilag Internation
  Näidustus:Spravato koos SSRI või SNRI-ga on näidustatud ravimresistentse depressiooni raviks täiskasvanutel, kellel käesoleva mõõduka kuni raske depressiooni episoodi ajal ei ole saavutatud ravivastust vähemalt
  kahe erineva antidepressandiga (vt SPC lõik 5.1).
  Manustamisviis(id):nasaalne
  Pakendid:ninasprei, lahus 28mg N1; N2; N3; N6
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spravato-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spravato-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:XOSPATA
  Toimeaine(d):gilteritiniib
  ATC kood:L01XE54
  Müügiloa hoidja:Astellas Pharma Europe
  Näidustus:Xospata on näidustatud monoravimina täiskasvanud patsientidele, kellel on taastekkinud või ravile allumatu äge müeloidne leukeemia FLT3 mutatsiooniga. (vt SPC lõigud 4.2 ja 5.1).
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 40mg N84
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xospata-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/xospata-epar-public-assessment-report_en.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Mirataz
  Toimeaine(d):mirtasapiin
  ATC kood:QN06AX11
  Müügiloa hoidja:Aniserve GmbH
  Näidustus:Kehamassi suurendamiseks kassidel, kellel on isutus ja kroonilistest haigusseisunditest tulenev kaalulangus (vt SPC lõik 5.1).
  Manustamisviis(id):transdermaalne
  Pakendid:transdermaalne salv 20mg/g 5g N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mirataz-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/mirataz-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Neptra
  Toimeaine(d):mometasoon+florfenikool+terbinafiin
  ATC kood:QS02CA89
  Müügiloa hoidja:Bayer Animal Health GmbH
  Näidustus:Florfenikoolile tundlike bakteritüvede (Staphylococcus pseudintermedius) ja terbinafiinile tundlike seente (Malassezia pachydermatis) segainfektsioonide põhjustatud koerte ägeda väliskõrvapõletiku või kroonilise kõrvapõletiku ägenemiste raviks.
  Manustamisviis(id):aurikulaarne
  Pakendid:kõrvatilgad, lahus 2,2mg+16,7mg+16,7mg/1ml
  1ml N2;
  1ml N10;
  1ml N20
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/neptra-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/neptra-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Nobivac Myxo-RHD PLUS
  Toimeaine(d):küülikute müksomatoosi elusviirusvaktsiin+küülikute hemorraagilise haiguse elusviirus
  ATC kood:QI08AD80
  Müügiloa hoidja:Intervet International
  Näidustus:Alates 5 nädala vanuste küülikute aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada müksomatoosi ja küülikute hemorraagilise haiguse (RHD), mille tekitajaks on klassikaline RHD-viirus (RHDV1) ja RHD 2. tüübi viirus (RHDV2), kliinilisi tunnuseid ja suremust.

  Immuunsuse teke: 3 nädalat.

  Immuunsuse kestus: 1 aasta.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti N5; N25; N50
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nobivac-myxo-rhd-plus-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/nobivac-myxo-rhd-plus-epar-public-assessment-report_en.pdf