• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2020. a I kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  20.05.2020
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  BEOVU (brolutsizumab)
  GIVLAARI (givosiraan)
  ISTURISA (osilodrostaat)
  MAYZENT (siponimood)
  NUBEQA (darolutamiid)
  NUSTENDI (bempeedhape+esetimiib)
  POLIVY (polatuzumabvedotiin)
  RECARBRIO (imipeneem+tsilastatiin+relebaktaam)
  STAQUIS (krisaborool)
  SUNOSI (solriamfetool)
  TAVLESSE (fostamatiniib)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:​

  Stelfonta (tigilanooltiglaat)
  Aservo EquiHaler (tsiklesoniid)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:BEOVU
  Toimeaine(d):brolutsizumab
  ATC kood:S01LA06
  Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Limited
  Näidustus:Beovu on näidustatud ealise neovaskulaarse (märja) maakula degeneratsiooni (age-related macular degeneration, AMD) raviks täiskasvanutel.
  Manustamisviis(id):intravitreaalne
  Pakendid:süstelahus 120mg/1ml 0,05ml N1;
  süstelahus süstlis 120mg/1ml 0,05ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beovu-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/beovu-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:GIVLAARI
  Toimeaine(d):givosiraan
  ATC kood:A16AX16
  Müügiloa hoidja:Alnylam Netherlands B.V.
  Näidustus:Givlaari on näidustatud ägeda maksaporfüüria (AHP; acute hepatic porphyria) raviks täiskasvanutele ja noorukitele vanuses 12 aastat ja vanemad.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus 189mg/1ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/givlaari-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/givlaari-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:ISTURISA
  Toimeaine(d):osilodrostaat
  ATC kood:H02CA02
  Müügiloa hoidja:Recordati Rare Diseases
  Näidustus:Isturisa on näidustatud endogeense Cushingi sündroomi raviks täiskasvanutel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 1mg N60, 5mg N60, 10mg N60
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/isturisa-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/isturisa-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:MAYZENT
  Toimeaine(d):siponimood
  ATC kood:L04AA42
  Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Limited
  Näidustus:Mayzent on näidustatud sekundaarse progresseeruva sclerosis multiplex’i (SPSM) aktiivse vormi,mida kinnitavad ägenemiste esinemine või piltdiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks 
  täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 0,25mg N12; N120, 2mg N28
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mayzent-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/mayzent-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:NUBEQA
  Toimeaine(d):darolutamiid
  ATC kood:L02BB06
  Müügiloa hoidja:Bayer AG
  Näidustus:NUBEQA on näidustatud mittemetastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi (non-metastatic castration resistant prostate cancer, nmCRPC) raviks täiskasvanud meestel, kellel on suur risk metastaatilise haiguse tekkeks.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 300mg N112
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/nubeqa-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:NUSTENDI
  Toimeaine(d):bempeedhape+esetimiib
  ATC kood:C10AX82
  Müügiloa hoidja:FGK Representative Service GmbH
  Näidustus:Nustendi on näidustatud primaarse hüperkolesteroleemia (heterosügootne perekondlik ja mitteperekondlik) või segatüüpi düslipideemiaga täiskasvanutele lisaks dieedile:

  -koos statiiniga patsientidel, kes ei saavuta LDL-C sihtsisaldust esetimiibile lisatud statiini maksimaalse talutava annusega,

  - ainuravimina patsientidel, kes ei talu statiine või kellele statiinid on vastunäidustatud ja kes ei saavuta LDL-C sihtsisaldust ainult esetimiibiga,

  -patsientidel, keda juba ravitakse bempeedhappe ja esetimiibiga eraldi tablettidena koos statiiniga või ilma.
   
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 180mg+10mg N10; N28; N30; N90; N98; N100
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nustendi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/nustendi-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:POLIVY
  Toimeaine(d):polatuzumabvedotiin
  ATC kood:L01XC37
  Müügiloa hoidja:Roche Registration GmbH
  Näidustus:Polivy kombinatsioonis bendamustiini ja rituksimabiga on näidustatud retsidiveerunud/refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) raviks täiskasvanud patsientidele, kellele ei sobi vereloome tüvirakkude siirdamine.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 140mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/polivy-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/polivy-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:RECARBRIO
  Toimeaine(d):imipeneem+tsilastatiin+relebaktaam
  ATC kood:J01DH56
  Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme B.V.
  Näidustus:Recarbrio on näidustatud aeroobsete Gram-negatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks piiratud ravivõimalustega täiskasvanutel.

  Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse pulber 500mg+500mg+250mg/1viaal  N25
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/recarbrio-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/recarbrio-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:STAQUIS
  Toimeaine(d):krisaborool
  ATC kood:D11AH06
  Müügiloa hoidja:Pfizer Europe MA EEIG
  Näidustus:Staquis on näidustatud kerge kuni mõõduka atoopilise dermatiidi raviks täiskasvanutele ja lastele vanuses alates 2 aastat, kellel haigus on haaranud <= 40% kehapindalast.
  Manustamisviis(id):kutaanne
  Pakendid:salv 20mg/1g 2,5g N6; 30g N1; 60g N1; 100g N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/staquis-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/staquis-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:SUNOSI
  Toimeaine(d):solriamfetool
  ATC kood:N06BA14
  Müügiloa hoidja:Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
  Näidustus:Sunosi on näidustatud ärkvelpüsimise parandamiseks ning päevase liigunisuse vähendamiseks katapleksiaga ja katapleksiata täiskasvanud narkolepsiapatsientidel.

  Sunosi on näidustatud ärkvelpüsimise parandamiseks ning päevase liigunisuse vähendamiseks obstruktiivse uneapnoega täiskasvanutel, kellel päevase liigunisuse ravi ei ole olnud edukas obstruktiivse uneapnoe esmase raviga, näiteks püsiva positiivrõhuga (continuous positive airway pressure, CPAP).
   
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 75mg N7; N28; N30; N56; N100, 150mg N7; N28; N30; N56; N100
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/sunosi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/sunosi-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:TAVLESSE
  Toimeaine(d):fostamatiniib
  ATC kood:B02BX09
  Müügiloa hoidja:Instituto Grifols S.A
  Näidustus:TAVLESSE on näidustatud kroonilise immuuntrombotsütopeenia (ITP) raviks täiskasvanud patsientidel, kelle haigus ei allu muule ravile.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 100mg N30; N60, tabl 150mg N30; N60
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tavlesse-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/tavlesse-epar-public-assessment-report_en.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Stelfonta
  Toimeaine(d):tigilanooltiglaat
  ATC kood:QL01XX91
  Müügiloa hoidja:QBiotics Netherlands B.V.
  Näidustus:Mitteresetseeritavate metastaseerumata (WHO staadiumi määratlus) küünarnuki või kannaliigese piirkonnas või nende suhtes distaalselt paiknevate subkutaansete nuumrakk-kasvajate ning metastaseerumata kutaansete nuumrakk-kasvajate raviks koertel. Kasvajate ruumala peab olema kuni 8 cm3 ning need peavad olema ligipääsetavad intratumoraalsete süstide tegemiseks.
  Manustamisviis(id):intratumoraalne
  Pakendid:süstelahus 1mg/1ml 2ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/stelfonta-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/stelfonta-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Aservo EquiHaler
  Toimeaine(d):tsiklesoniid
  ATC kood:QR03BA08
  Müügiloa hoidja:Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
  Näidustus:Raskekujulise hobuseastma (nimetatud ka krooniliseks obstruktiivseks hingamisteede haiguseks, (ingliskeelne lühend: RAO), ja väljas peetavate hobuste kroonilise obstruktiivse hingamisteede haiguse (ingliskeelne lühend: SPA-RAO)) kliiniliste nähtude leevendamiseks.
  Manustamisviis(id):inhalatsioon
  Pakendid:inhalatsioonilahus 343mcg/1annus 140annust N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aservo-equihaler-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/aservo-equihaler-epar-public-assessment-report_en.pdf