• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  EMEA soovitused metüülfenidaati (Concerta, Ritalin) sisaldavate ravimite ohutumaks kasutamiseks

  23.01.2009
  Printer-friendly version

   

  Euroopa Ravimiamet (EMEA) kinnitab, et metüülfenidaati sisaldavate ravimite kasu/riski suhe on endiselt positiivne kasutamiseks tähelepanu häire ja hüperaktiivsuse korral noorukitel ja lastel alates 6. eluaastast. Siiski soovitab EMEA ühtlustada ravimiinfot kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides eesmärgiga tagada ravimi ohutum ja põhjendatud kasutamine.

  Metüülfenidaat on erinevate preparaatidena (sh Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet, Rubifen) olnud EL-s saadaval alates 1950-ndatest aastatest. Metüülfenidaati kasutatakse ühe osana hüperaktiivsuse laiaulatuslikust raviprogrammist, mis sisaldab lisaks psühholoogilist ja sotsiaalset toetust ning patsiendi koolitamist, juhul kui teised ravimeetmed pole piisavat tulemust andnud.

   

  Seoses võimalike kardiovaskulaarsete (hüpertensioon, südame löögisageduse tõus, arütmia) ja tserebrovaskulaarsete (migreen, insult, ajuinfarkt, aju veresoonte põletik, aju isheemia jt tserebrovaskulaarsed sündmused) ohtude ilmnemisega vaatas Euroopa Ravimiameti Inimravimite Komitee (CHMP) üle olemasoleva info ning hindas psühhiaatriliste häirete ja enneaegse suguküpsuse riski metüülfenidaadi kasutajatel, samuti selle võimalikku mõju kasvule ning toimet pikaajalise kasutamise korral.

   

  Olemasolevatele andmetele tuginedes teatas CHMP, et metüülfenidaati sisaldavate ravimite kasutamise järsuks piiramiseks põhjust ei ole, aga et kindlustada nende ravimite ohutum kasutamine, on siiski vajalikud täiendavad soovitused ravimite väljakirjutamiseks ning patsientide uurimiseks enne ravi alustamist ja selle ajal.

   

  Metüülfenidaati sisaldavate ravimite infode ühtlustamiseks otsustati, et vastavad ravimiinfod peavad edaspidi kõikides EL liikmesriikides sisaldama järgnevat:

  -          Enne ravi alustamist tuleb kontrollida patsientidel vererõhku ja südame löögisagedust. Patsienti tuleb küsitleda perekonnas esinenud kardiovaskulaarsete haiguste suhtes. Kui patsiendil endal või tema perekonnaliikmetel esineb või on esinenud mõni eelnimetatud probleemidest, siis ei tohiks teda ravida metüülfenidaadiga ilma arstipoolse järelvalveta.

  -          Ravi ajal tuleb regulaarselt kontrollida patsiendi vererõhku ja südame löögisagedust.

  -         Metüülfenidaadi pikaajalise kasutamise kohta on vähe informatsiooni. Metüülfenidaadi kasutamisel kauem kui ühe aasta vältel tuleb ravi katkestada vähemalt ühel korral aastas veendumaks, kas ravi jätkamine on ikka vajalik.

  -         Metüülfenidaadi kasutamine võib põhjustada või süvendada jube eelnevalt esinenud psühhiaatrilisi häireid nagu depressioon, enesetapumõtted, vaenulikkus, psühhoos ja mania. Kõiki patsiente tuleb hoolikalt uurida psühhiaatriliste häirete suhtes enne ravi alustamist ning jätkuvalt kogu ravi vältel.

  -          Ravi ajal metüülfenidaadiga on vajalik jälgida patsientide pikkustja kehakaalu.

   

  Lisaks tegi CHMP ettepaneku valmistada ette täiendavaid meetmeid riskide vähendamiseks (sh koolitusmaterjalid arstidele), ja kavandada täiendavaid uuringuid, eriti metüülfenidaadi pikaajalisel kasutamisel ilmnevate toimete selgitamiseks.

   

  Põhjalikum teave:
  Ravimiamet, info@ravimiamet.ee, 7 374 140

  EMEA veebilehel www.emea.europa.eu.