• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  COVID-19 vaktsiinid: Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee uued soovitused

  01.10.2021
  Printer-friendly version

  - Jansseni COVID-19 vaktsiin ja venoosne trombemboolia

  Komitee hindas vaktsiini ja venoosse trombemboolia (VTE) võimalikku seost ning leidis, et üksikud VTE juhud võivad olla seotud Jansseni COVID-19 vaktsiiniga. Ühes kliinilises uuringus esines VTEd arvuliselt rohkem vaktsiinirühmas võrreldes platseeborühmaga, teises uuringus erinevust rühmade vahel ei täheldatud. Lisaks hindas komitee turustamise ajal teatatud juhtude võimalikku seost vaktsiiniga.

  Hinnangu tulemusena soovitab komitee lisada ravimiteabesse harvaesineva kõrvaltoimena „venoosne trombemboolia“ ning hoiatuse, et venoosse trombemboolia suurenenud riskiga tuleb vaktsineerimise järgselt arvestada nende inimeste puhul, kellel esinevad trombemboolia riskifaktorid. Vaktsineeritud peavad abi saamiseks pöörduma kiirelt arsti poole, kui vaktsineerimise järgselt tekivad hingamisraskus, valu rindkeres või jäsemes, jäseme turse või püsiv kõhuvalu.

  Venoosne trombemboolia on haigusseisund, mille puhul verehüübed tekivad süvaveenides, tavaliselt jäseme või kubeme piirkonnas ning tromb võib liikuda kopsu (kopsuarteri trombemboolia), kus võib blokeerida verevarustuse, millel võivad olla eluohtlikud tagajärjed.

   

  - Vaxzevria ja Jansseni COVID-19 vaktsiin ning immuuntrombotsütopeenia

  Komitee hindas Vaxzevria (varasemalt AstraZeneca COVID-19 vaktsiin) ja Jansseni COVID-19 vaktsiini kasutamise järgselt teatatud immuuntrombotsütopeenia (ITP) juhte.

  ITP on haigusseisund, mille puhul immuunsüsteem ekslikult ründab vereliistakuid ehk trombotsüüte, mis on vajalikud verehüübimiseks. Vereliistakute madal tase ehk trombotsütopeenia viib veritsuste ja verejooksude tekkele ning sellel võivad olla tõsised tagajärjed.

  Komitee soovitab lisada ravimiteabesse kõrvaltoimena: „immuuntrombotsüopeenia“ esinemissagedusega „teadmata“ ning hoiatuse, et „väga harva on teatatud tõsise trombotsütopeenia (enamusel juhtudest nelja nädala jooksul) tekkest Jansseni vaktsiini või Vaxzevria vaktsiiniga. Immuuntrombotsütopeenia anamneesiga inimeste puhul tuleks arvestada selle riskiga enne vaktsineerimist ning vaktsineerimise järgselt kontrollida trombotsüütide arvu.

   

  Rohkem infot SIIT.