• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Euroopa Ravimiamet alustab COVID-19 ravimi Paxlovid hindamist

  19.11.2021
  Printer-friendly version

  Euroopa Ravimiamet (EMA) alustab Paxlovidi (PF-07321332/ritonaviir) andmete hindamist, et toetada riike, mis võivad otsustada kasutada seda ravimit COVID-19 raviks enne müügiloa saamist. Tegemist on Pfizeri väljatöötatud suukaudse COVID-19 ravimiga.

  EMA inimravimite komitee (CHMP) hindab ühe uuringu andmeid, milles võrreldi Paxlovidi tõhusust toimeaineta ravimi ehk platseeboga, kerge kuni mõõduka COVID-19 haigusega patsientidel, kes ei olnud haiglaravil ning kellel oli suur risk raske haiguse tekkeks. Esialgsete andmete põhjal vähendas Paxlovid võrreldes platseeboga haiglasse sattumise või surma riski, kui ravi alustati 35 päeva jooksul pärast sümptomite teket.

  CHMP hindab ka ravimi kvaliteedi- ja ohutusalaseid andmeid.

  Hindamise eesmärk on anda võimalikult kiiresti juhised, mis aitaksid riikide pädevatel asutustel otsustada, kas ja kuidas ravimit enne müügiloa saamist kasutada. Müügiloa saamisele eelneb põhjalikum hindamine.

  Mis ravim on Paxlovid?

  Paxlovid on suukaudne viirusevastane ravim, mis vähendab SARS-CoV-2 (COVID-19 põhjustava viiruse) võimet paljuneda inimese organismis. Ravimi toimeaine PF-07321332 takistab viiruse paljunemiseks vajaliku ensüümi toimet. Peale selle sisaldab Paxlovid väikeses annuses ritonaviiri (proteaasi inhibiitorit), mis aeglustab PF-07321332 lagundamist, võimaldades sellel kauem organismis püsida ja viiruse vastu toimida. Eeldatakse, et ravim peaks vähendama COVID-19 patsientide haiglaravi vajadust. 

  Kuidas toimub hindamine?

  EMA peadirektor algatas pärast nõupidamist MEA COVID-19 pandeemia töörühmaga Paxlovidi hindamise vastavalt määruse 726/2004 artiklile 5(3).

  Hindamisega tegeleb EMA inimravimite komitee ehk CHMP. CHMP annab oma arvamuse nii kiiresti kui võimalik, et liikmesriikidel oleks ühtne alus otsustamaks ravimi kasutamise üle enne müügiloa saamist.

  Euroopa Ravimiameti teate leiate siit