• English
 • Eesti

  Väljavõte

  02.03.2009
  Printer-friendly version

   

  EVS juhend 7:2004

  a) põhiterminid a) Basic terms
  − risk, − risk,
  − tagajärg, − consequence,
  − tõenäosus, − probability,
  − sündmus, − event,
  − allikas, − source,
  − riskikriteeriumid, − risk criteria,
  − riskihaldus, − risk management,
  − riskihaldussüsteem; − risk management system.
  b) riskile alluvate inimeste või organisatsioonidega seotud terminid b) Terms related to people or organizations affected by risk
  − riskiosaline, − stakeholder,
  − huvipool, − interested party,
  − riskitunne, − risk perception,
  − riskiteavitus; − risk communication.
  c) riski kaalutlemisega seotud terminid c) Terms related to risk assessment
  − riski kaalutlemine, − risk assessment,
  − riskianalüüs, − risk analysis,
  − riskituvastus, − risk identification,
  − allikatuvastus, − source identification,
  − riski mõõtmine, − risk estimation,
  − riski hindamine; − risk evaluation.
  d) riski tõrje ja ohjega seotud terminid d) Terms related to risk treatment and control
  − riskikäsitlus, − risk treatment,
  − riskiohje, − risk control,
  − riski optimeerimine, − risk optimization,
  − riski vähendamine, − risk reduction,
  − leevendamine, − mitigation,
  − riski vältimine, − risk avoidance,
  − riski jagamine, − risk transfer,
  − riski katmine, − risk financing,
  − riski säilitamine, − risk retention,
  − riski aktsepteerimine, − risk acceptance,
  − jääkrisk. − residual risk.