• English
 • Eesti

  Ravimite ja toimeainete tootmise nõuded

  13.04.2018
  Printer-friendly version

  Euroopa Ühenduse GMP – Good Manufacturing Practice; Part I Basic Requirements for Medicinal Products.
  Ravimite tootmise head tootmistavad.

  Euroopa Ühenduse GMP – Good Manufacturing Practice; Part II Basic Requirements for Active Substances Used as Starting Materials.
  Toimeainete tootmise head tootmistavad.

  Euroopa Ühenduse GMP – Good Manufacturing Practice; Annexes
  Heade tootmistavade suuniste lisad

  Euroopa Ühenduse GMP  – Good Manufacturing Practice; Part III GMP related documents.
  Heade tootmistavadega seonduvad dokumendid
  .

  Inimtervishoiu ravimite abiainete hea tootmistava riskihindamine

  Ravimite tootmise eeskiri, tervise- ja tööministri määrus nr 74
  uus versioon jõustus/kohaldus alates 07.04.2018 (määrus algselt vastu võetud 2014)

  Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 1252/2014 inimtervishoiu ravimite toimeainete tootmise üldnõuetest

  Uudsed ravimid / ATMP
  ATMP –  advanced therapy medicinal products
  ATiMP – advanced therapy investigational medicinal products

  ATMP & ATiMP GMP Guideline
  Euroopa Ühenduse GMP – Good Manufacturing Practice; Part IV - GMP requirements for Advanced Therapy Medicinal Products
  Kohaldub alates 22. mai 2018.

   

  Ravimite ja toimeainete hulgimüügi nõuded
   

  Seonduvad aktid

  Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

  Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord

  Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad