• English
 • Eesti

  Veterinaarravimite statistika

  12.06.2020
  Printer-friendly version

  Veterinaarravimite statistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Veterinaarravimite statistikas võetakse arvesse veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele.

  Ülevaade antibiootikumide kasutamisest veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2016
  Ülevaade vaktsiinide kasutamisest veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2018

  HULGIMÜÜJAD

  2019. aastal müüs veterinaarravimeid veterinaararstidele, üld- ja veterinaarapteekidele ning teistele asutustele 8 hulgimüüjat. Järgnevas tabelis on toodud aastatel 2015–2019 enim veterinaarravimeid müünud hulgimüüjad ja nende osakaal (%) veterinaarravimite turul. 2019. aastal kattis kaks suurima turuosaga hulgimüüjat 82% ning neli suurimat hulgimüüjat 98% kogu veterinaarravimite turust. Ülejäänud hulgimüüjate turuosa jäi tagasihoidlikuks.

   Hulgimüüja20152016201720182019
  Zoovetvaru OÜ40,7%46,0%49,6%50,7%49,0%
  Magnum Veterinaaria AS29,0%29,4%29,8%32,2%33,1%
  Dimedium AS9,6%17,7%15,5%12,6%11,9%
  Optimer AS3,3%3,6%3,6%2,9%3,9%

  *Järjestatud 2019. aasta alusel kahanevalt

  VETERINAARRAVIMITE TURUMAHT

  Veterinaarravimite turumaht on väljendatud hulgimüügi hindades (tootja hind + hulgimüüja juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

  Veterinaarravimite turumaht suurenes aastatel 2012–2014 6-9% aastas, seevastu 2015. aastal vähenes turumaht võrreldes eelneva aastaga 5%. Alates 2016. aastast on veterinaarravimite turumaht taas pidevalt suurenenud: võrreldes eelneva aastaga 3–13% aastas, ulatudes 2019. aastal 14,59 miljoni euroni.  Joonis 1. Veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades aastatel 2015 – 2019

  RAVIMITURU JAGUNEMINE

  Kõige enam väljastasid hulgimüüjad veterinaarravimeid otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile – 12,67 miljoni euro väärtuses, mis on ligi 87% veterinaarravimite turumahust. Müük veterinaarapteekidele moodustas 6,4% (0,94 miljonit eurot), müük üldapteekidele 5,9% (0,85 miljonit eurot) ja müük teistele asutustele veidi alla 1% (0,12 miljonit eurot).


  Joonis 2. Veterinaarravimite turu jaotus sihtgruppide kaupa aastatel 2015 – 2019

  RAVIMITURU JAGUNEMINE ATCvet GRUPPIDE LÕIKES

  2019. aastal moodustasid veterinaarravimite turumahust 65,6% kolm suurima käibega ravimirühma: infektsioonivastased ained 23,7% (3,46 miljonit eurot), parasiidivastased ained 22,2% (3,24 miljonit eurot) ja immunoloogilised ained 19,7% (2,87 miljonit eurot). Järgnesid kolm ravimirühma, mille käive jäi vahemikku 0,5–1,5 miljonit eurot: seedekulgla- ja ainevahetus (1,44 miljonit eurot), skeleti-lihassüsteem (1,28 miljonit eurot) ning urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (0,56 miljonit eurot). Ülejäänud ravimirühmade käive kokku moodustas 12% kogu veterinaarravimite turu mahust.


  Joonis 3. Veterinaarravimite käive ATCvet rühmade lõikes aastatel 2017 – 2019

  INFEKTSIOONIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS

  Infektsioonivastaste ravimite käive

  Infektsioonivastaste ravimite käive suurenes aastatel 2009–2014, vähenes järsult 2015. aastal (võrreldes eelneva aastaga 19%) ning jäi 2016. ja 2017. aastal suhteliselt samale tasemele võrreldes aastaga 2015. 2018. aastal kasvas Infektsioonivastaste ravimite käive aga hüppeliselt (16%) ja saavutas 2013. aasta taseme. Seevastu 2019. aastal vähenes taas, võrreldes eelneva aastaga 9%.

  Infektsioonivastastest ainetest on viimastel aastatel olnud suurima käibega kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (QJ01DD). Neile järgnevad pleuromutiliinid (QJ01XQ), fluorokinoloonid (QJ01MA), laia toimespektriga penitsilliinid (QJ01CA) ja tetratsükliinid (QJ01AA). Pleuromutiliinide (QJ01XQ) käive tõusis hüppeliselt 2014. ja 2018. aastal. Makroliidide (QJ01FA) käive on viie aastaga vähenenud 39%.


  Joonis 4. Suurima käibega süsteemselt kasutatavad antibakteriaalsed ained veterinaarias aastatel 2015 – 2019

  Infektsioonivastaste ravimite kasutamine toimeaine koguse lõikes

  Enimmüüdud veterinaarsete antibiootikumide rühmad aastal 2019 arvestades toimeaine kogust olid tetratsükliinid, penitsilliinid ja pleuromutiliinid, moodustades kõikidest veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumidest vastavalt 26%, 25% ja 13%.

  2019. aastal kasvas müüdud toimeaine kogus võrreldes eelneva aastaga 4,6%, ulatudes 7,2 tonnini. Sealjuures kõige enam suurenes sulfoonamiidide ja tetratsükliinide müüdud kogus, võrreldes eelneva aastaga vastavalt 48% ja 33%.

  Vähenenud on humaanmeditsiini seisukohalt kriitilise tähtsusega antibiootikumide kasutamine veterinaarsel otstarbel: võrreldes eelneva aastaga vähenes 2019. aastal polümüksiinide müük 47%, kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiinide müük 15% ja fluorokinoloonide müük 8%.

  Joonis 5. Antibiootikumide kasutamine veterinaarias rühmade lõikes arvestades müüdud toimeaine kogust aastatel 2015–2019.

  Antibiootikumidest kasutatakse Eestis veterinaarseks otstarbeks üle viiekümne erineva toimeaine aastas. Kõige suuremas koguses on viimastel aastatel kasutatud doksütsükliini, amoksitsilliini, tiamuliini, monensiini ja bensüülpenitsilliini.

  Tabel 1.  Antibiootikumide müük toimeainete lõikes veterinaarsel otstarbel, 15 enim müüdud toimeainet aastatel 2015–2019 (toimeaine müüdud kogus kilogrammides)

   
  Toimeaine
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  1
  Doksütsükliin
  1 577
  1 526
  1 380
  1 042
  1 510
  2
  Amoksitsilliin
  2 803
  2 969
  1 701
  1 321
  1 064
  3
  Tiamuliin
  754
  589
  565
  856
  956
  4
  Monensiin
  260
  382
  526
  546
  709
  5
  Bensüülpenitsilliin
  679
  612
  683
  742
  697
  6
  Sulfametoksasool
  0
  0
  205
  218
  393
  7
  Dihüdrostreptomütsiin
  373
  343
  353
  339
  285
  8
  Oksütetratsükliin
  386
  204
  178
  242
  245
  9
  Tülvalosiin
  161
  169
  180
  304
  179
  10
  Sulfadiasiin
  64
  91
  90
  121
  118
  11
  Trimetoprim
  20
  33
  68
  73
  109
  12
  Kloortetratsükliin
  69
  103
  117
  111
  107
  13
  Spektinomütsiin
  143
  42
  67
  114
  98
  14
  Paromomütsiin
  12
  30
  43
  87
  96
  15
  Marbofloksatsiin
  50
  75
  84
  93
  75

  *järjestatud 2019. aasta alusel kahanevalt

  PARASIIDIVASTASED AINED

  Viimase kümne aasta jooksul on pidevalt suurenenud parasiidivastaste ainete käive – kümne aastaga enam kui kaks korda, ulatudes 2019. aastal 3,2 miljoni euroni. Suurima käibe ja kõrgeima käibekasvuga on olnud nahaparasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid (QP53), ulatudes 2019. aastal 1,42 miljoni euroni (44% parasiidivastaste ainete käibest). Endektotsiidide käive ulatus 0,92 miljoni euroni (28%). Anthelmintikumide käive on aastate lõikes olnud kõige stabiilsem – aastal 2019 ligi 0,61 miljonit eurot (19%). Kõige väiksem on viimastel aastatel olnud algloomavastaste ainete käive, moodustades 9% parasiidivastaste ainete käibest.


  Joonis 6. Parasiidivastaste ainete käive aastatel 2015 – 2019

  IMMUNOLOOGILISED AINED

  Immunoloogiliste ainete käive aastatel 2015–2019 jäänud vahemikku 2,5–2,9 miljonit eurot. Immunoloogilistest ainetest on suurima käibega sigadel kasutatavad immunoloogilised ained, ulatudes 2019. aastal 1,5 miljoni euroni (54%). Järgnevad immunoloogilised ained koerlastele (16%), veislastele (15%) ja lindudele (7%).


  Joonis 7. Immunoloogiliste ainete käive aastatel 2015 – 2019

  HUMAANRAVIMITE KASUTAMINE VETERINAARIAS

  Veterinaarravimite registris müügiloaga ravimi puudumisel on veterinaararstil vajaduse korral võimalik kasutada müügiloaga inimtervishoius kasutatavat ravimit. Neist ravimitest kõige suurema käibega olid 2019. aastal meeleelundite ravimid, järgnesid vere ja vereloomeorganite ravimid ning infektsioonivastased ained.


  Joonis 8. Humaanravimite müük veterinaarseks kasutamiseks 2019