Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Paroxetin Actavis 20 mg tabletid (toimeaine paroksetiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta veebruarini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
    • Share

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Januvia 100 mg õhukese polümeerikattega tablett (toimeaine sitagliptiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta veebruari lõpuni. Saadaval on Januvia 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

Müügiloa hoidja Fresenius Kabi AB  esindaja teatas ravimi Smoflipid 200 mg/ml infusiooniemulsioon 100 ml N10 (toimeaine rasvemulsioonid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta jaanuari lõpuni. Saadaval on Smoflipid 200 mg/ml 500 ml N10 pakendis.

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA esindaja teatas ravimite Fraxiparine 2850 RÜ anti-Xa/0,3 ml süstelahus süstlis ja Fraxiparine 7600 RÜ anti-Xa/0,8 ml süstelahus süstlis (toimeaine kaltsiumnadropariin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta juuni lõpuni. Teisi sama toimeaine ja näidustusega ravimeid saadaval ei ole. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.