• English
 • Eesti

  Veterinaarravimi kõrvaltoime teatis

  Printer-friendly version

  1 Teate esitaja | 2 Patsient (loom) | 3 Kahtlustatav ravim | 4 Teised kasutatavad ravimid | 5 Kõrvaltoime loomal | 6 Kõrvaltoime inimesel

   

  Teate esitaja