• English
 • Eesti

  Struktuurifondide toetatud projektid

  Printer-friendly version

  Euroopa Sotsiaalfond on toetanud järgmisi projekte:

  Stažeerimine 2008
  Ravimiameti haldusvõimekuse tõstmine inimtervishoius kasutatavate vaktsiinide kvaliteedi hindamisel ja ohutuse tagamisel.
  Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna töötajate stažeerimine Saksamaa Liitvabariigi Paul Ehrlichi Instituudis.

  Stažeerimine 2010
  Ravimiameti haldusvõimekuse tõstmine inimtervishoius kasutatavate bioloogiliste preparaatide (sh plasmaproduktid, immuunterapeutilised antikehad, in vitro diagnostika testkomplektid) hindamisel ja ohutuse tagamisel.
  Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialisti stažeerimine Saksamaa Liitvabariigi Paul Ehrlichi Instituudis.
   
  Organisatsiooni arendamine 2010
  Organisatsioonikultuuri arendamine põhiväärtuste juurutamise kaudu Ravimiameti töötajate hulgas: väärtuste teemaline seminar.

  Ravimiohutuse auditite koolitused 2013

   


  Euroopa Regionaalarengu Fond on rahastanud järgmisi Ravimiameti projekte:

  Infosüsteemide eurole üleminek (2010)
  Ravimiameti infosüsteemi SamTrack üleminek eurole
  Ravimikäitlejate andmebaasi üleminek eurole
  Ravimiameti Kliendiportaali üleminek eurole