• English
  • Eesti
    KKK

    Miks ei ole Kliendiportaalis müügiloa taotlusi?

    Printer-friendly version

    Müügiloa taotlused olid küll algselt Kliendiportaali kavandatud, kuid kuna neid tänaseks käsitsi enam eriti ei sisestata, on taotluse vormide jaoks vajalik võtta aluseks Euroopas ühtselt kasutatav xml-formaadis taotlusevorm. Paraku ei ole ühtne xml-vorm tänini valminud ning Kliendiportaali vastav arendus on seetõttu peatunud.