• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Antimikroobne resistentsus - Euroopa Ravimiamet annab nõu kolistiini ning tigetsükliini kasutamiseks loomadel

  31.07.2013
  Printer-friendly version

  Mitmele antibiootikumile resistentsete bakterite esile tõus ja kasvav levimus on ülemaailmne rahvaterviserisk, sest ravimite valik kindlate infektsioonide raviks on piiratud. Kolistiin ja tigetsükliin kuuluvad antibiootikumide hulka, mis on saanud elupäästvateks ravimiteks erinevate multiresistentsete bakterite poolt põhjustatud infektsioonide ravis.

  Kolistiini on kasutatud veterinaarmeditsiinis üle 50 aasta. Loomadelt inimestele ülekandunud kolistiinile resistentsete bakterite kohta ei ole andmeid, samas on sellekohast teavet vähe ning tuleks koguda lisaandmeid ning läbi viia täiendavaid uuringuid.

  Kolistiini võib veterinaarsel otstarbel edasi kasutada, aga ravimit tuleks kasutada ainult haigete loomade ning nendega kontaktis olnud loomade raviks. Ravimi kasutamine profülaktilisel eesmärgil ei ole põhjendatud. Euroopa Komisjon otsustab, kuidas profülaktilise kasutamise keelamine peaks kajastuma ravimite pakenditel ning ravimiinfodes. Euroopa Ravimiameti soovitus Euroopa Komisjonile hõlmab ka kolistiini ravimiresistentsuse järelevalve tugevdamist, et võimalikult vara avastada resistentsete tüvede võimalik leviku suurenemine. Kolistiini kasu-riski suhet tuleb uuesti hinnata, kui resistentsus peaks oluliselt suurenema.

  Tigetsükliin on antibiootikum, mis kuulub glütsüültsükliinide rühma ning ei ole hetkel näidustatud loomadel kasutamiseks. Tigetsükliini kasutussagedus loomadel väljaspool kinnitatud näidustust ei ole hetkel teada, kuid on teada üksikjuhtumid, kui tigetsükliini on kasutatud kassidel ja koertel.

  Euroopa Ravimiameti soovituse kohaselt ei ole põhjust lubada tigetsükliini veterinaarseks kasutamiseks. Kui selline vajadus peaks tulevikus tekkima, siis tuleb hinnata tigetsükliini kasu-riski suhet võttes arvesse resistentsete bakterite loomadelt inimestele ülekandumise võimalust. Hetkeolukorras on vähetõenäoline, et tigetsükliinile antaks müügiluba veterinaarsel otstarbel kasutamiseks, sest tegemist on inimeste ravis vajaliku antibiootikumiga.

  Käesolev on esimene vastus Euroopa Komisjonile, mis keskendus kolistiinile ja tigetsükliinile ning selle koostas Antimicrobal Advice ad hoc Expert group (AMEG).

  AMEGi kuuluvad liikmed Euroopa Ravimiameti veterinaarravimite komiteest (CVMP), - inimravimite komiteest (CHMP), CVMP antimikroobide töörühmast, CHMP infektsioonhaiguste töörühmast, Euroopa Toiduohutuse Ametist, Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskusest ning JIACRA-st. Soovituse on heaks kiitnud CVMP ja CHMP oma 2013. aasta juuli koosolekutel.

  Küsimuse esitas Euroopa Komisjon osana kavast  „Action Plan Against the rising threats from Antimicrobial Resistance (AMR)“. Selle neljaosalise küsimuse lõplik vastus valmib eeldatavalt 2014. aasta lõpuks.

  Eestis kasutati 2012. aastal kolistiini veterinaarsel otstarbel ligikaudu 4500 pakendit ning inimestel 320 pakendit. Tigetsükliini kasutati haiglatingimustes 48 pakendit, seega võib eeldada, et näidustuse välist kasutamist loomadel Eestis ei esine.

  Lisainfot vaata Euroopa  Ravimiameti veebilehelt.