• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Eesti ravimituru maht 2014. a II kvartalis

  25.08.2014
  Printer-friendly version

  Humaan- ja veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades 2014. aasta teises kvartalis oli kokku 66,3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,5% rohkem.

  Inimestel kasutatavate ravimite turumaht 2014. aasta II kvartalis oli 62,9 miljonit eurot, mis on 7,3%-line tõus ravimite kogukäibes, võrreldes eelneva aasta sama kvartaliga.

  Kõige suurema osa humaanravimite käibest moodustas ravimite hulgimüük üldapteekidele (69%), 30% ulatuses väljastasid hulgimüüjad ravimeid haiglaapteekidele. Müük teistele asutustele oli tagasihoidlikum, moodustades 1% ravimituru mahust.

  2014. aasta II kvartalis moodustas retseptiravimite osakaal 86% turumahust, käsimüügiravimite käive oli 13% ning haiglapakendite oma 1% kogukäibest.

  Suurima käibega humaanravimid 2014. aasta II kvartalis olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ravimid (20%), teisel kohal olid südameveresoonkonna ravimid (13%) ning suure osa kogukäibest moodustasid ka seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (12%).

  Veterinaarravimite turumaht 2014. aasta II kvartalis oli hulgimüügihindades 3,3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 10% rohkem.

  Ligikaudu 89% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 4,5% üldapteekidele, 4,5% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused) ning 2% veterinaarapteekidele.

  Käibe alusel müüdi kõige enam infektsioonivastaseid ravimeid (QJ) 33%, immunoloogilisi ravimeid (QI) 28% ja parasiidivastaseid ravimeid (QP) 18%.

  Humaanravimeid müüs üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused)  28 hulgimüügi õigust omavat ettevõtet, veterinaarravimeid müüs üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele 9 ettevõtet.