• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2014. a III kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  28.10.2014
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused. Veterinaarravimite puhul ka loomaliigid, kellel ravimit kasutatakse.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:
  DAKLINZA
  GAZYVARO
  MEKINIST
  PLEGRIDY
  SIMBRINZA
  TRANSLARNA
  VELPHORO
  VIZAMYL

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:
  Osurnia
  Vectra Felis
  Versican Plus DHPPi/L4
  Versican Plus DHPPi/L4R

  Inimestel kasutatavad ravimid:

  Ravimi nimetus:DAKLINZA
  Toimeaine(d):daklatasviir
  ATC kood:J05AX14
  Müügiloa hoidja:Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
  Näidustus:Daklinza on näidustatud kombinatsioonis teiste ravimitega kroonilise C-hepatiidi viiruse (HCV) infektsiooni raviks täiskasvanutel.
  HCV genotüübispetsiifilise toime kohta vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1.
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  30mg N28
  60mg N28
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003768/WC500172848.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003768/WC500172849.pdf

   

  Ravimi nimetus:GAZYVARO
  Toimeaine(d):obinutuzumab
  ATC kood:L01XC15
  Müügiloa hoidja:Roche Registration Ltd.
  Näidustus:Gazyvaro kombinatsioonis kloorambutsiiliga on näidustatud täiskasvanutel, kellel on eelnevalt ravimata krooniline lümfoidne leukeemia (KLL) ja kaasuvad haigused, mille tõttu ei sobi ravi fludarabiini täisannusega.
  Manustamisviis(id)intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat
  25mg/ml 40ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002799/WC500171594.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002799/WC500171596.pdf

   

  Ravimi nimetus:MEKINIST
  Toimeaine(d):trametiniib
  ATC kood:L01XE25
  Müügiloa hoidja:Glaxo Group Limited
  Näidustus:Trametiniib on näidustatud BRAF V600 mutatsiooniga mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomi raviks täiskasvanud patsientidel.
  Trametiniibi kliinilist efektiivsust ei ole demonstreeritud patsientidel, kelle haigus on eelneva BRAF-inhibiitorravi ajal progresseerunud.
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  0,5mg N7; N30
  1mg N7; N30
  2mg N7; N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002643/WC500169657.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002643/WC500169708.pdf

   

  Ravimi nimetus:PLEGRIDY
  Toimeaine(d):beeta-1a-peginterferoon
  ATC kood:L03AB13
  Müügiloa hoidja:Biogen Idec Limited 
  Näidustus:Plegridy on näidustatud täiskasvanutel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva sclerosis multiplex’i raviks.
  Manustamisviis(id)subkutaanne
  Pakendid:Süstelahus süstlis
  63mcg/0,5ml N1+94mcg/0,5ml N1
  125mcg/0,5ml 0,5ml N2; N6

  Süstelahus pen-süstlis
  63mcg/0,5ml N1+94mcg/0,5ml N1
  125mcg/0,5ml 0,5ml N2; N6
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002827/WC500170302.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002827/WC500170303.pdf

   

  Ravimi nimetus:SIMBRINZA
  Toimeaine(d):brinsolamiid+brimonidiin
  ATC kood:S01EC80
  Müügiloa hoidja:Alcon Laboratories (UK) Ltd. 
  Näidustus:Silmasisese rõhu alandamine avatudnurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidel, kellel monoteraapiaga ei saavutata piisavat silmasisese rõhu langust.
  Manustamisviis(id)okulaarne
  Pakendid:silmatilgad, suspensioon
  10mg+1,3mg/ml 5ml N1; N3
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003698/WC500170361.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003698/WC500170362.pdf

   

  Ravimi nimetus:TRANSLARNA
  Toimeaine(d):atalureen
  ATC kood:M09AX81
  Müügiloa hoidja:PTC Therapeutics, Limited
  Näidustus:Translarna on näidustatud düstrofiini geeni nonsenss-mutatsioonist põhjustatud Duchenne’i lihasdüstroofia (nmDMD) raviks vähemalt 5 aastastel kõndimisvõimega patsientidel. Efektiivsus kõndimisvõimetutel patsientidel ei ole tõestatud.
  Düstrofiini geeni nonsenss-mutatsioon tehakse kindlaks geneetiliste analüüsidega (vt SPC lõik 4.4).
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:suukaudse suspensiooni graanulid
  125mg N30;
  250mg N30;
  1000mg N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002720/WC500171813.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002720/WC500171816.pdf

   

  Ravimi nimetus:VELPHORO
  Toimeaine(d):sahharo-raud(III)oksühüdroksiid
  ATC kood:V03AE05
  Müügiloa hoidja:Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
  Näidustus:Velphoro on näidustatud seerumi fosforisisalduse kontrollimiseks kroonilise neeruhaigusega (KNH) hemodialüüsi (HD) või peritoneaaldialüüsi (PD) saavatel täiskasvanud patsientidel.
  Velphorot peab kasutama kompleksse ravi kontekstis, mis võib sisaldada kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiini
  D3 või ühte selle analoogidest või kaltsiumimeetikuid renaalse luuhaiguse tekke kontrollimiseks.
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:närimistablett
  500mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002705/WC500175254.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002705/WC500175257.pdf

   

  Ravimi nimetus:VIZAMYL
  Toimeaine(d):flutemetamool (18F)
  ATC kood:V09AX04
  Müügiloa hoidja:GE Healthcare Ltd
  Näidustus:Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.
  VIZAMYL on radiofarmatseutiline ravim, mis on näidustatud positronemissioontomograafia (PET) uuringul beeta-amüloidi neuriitiliste naastude avastamiseks ajus pärsitud kognitiivse funktsiooniga täiskasvanud patsientidel, kellel kahtlustatakse Alzheimeri tõbe (AD) ja teisi kognitiivse funktsiooni
  pärssimise põhjuseid. VIZAMYL-i tuleb kasutada koos kliinilise hinnanguga. Negatiivne skaneering viitab vähestele naastudele või nende puudumisele, mis tähendab, et Alzheimeri tõbe diagnoosida ei saa. Positiivse leiu tõlgendamise piirangute kohta vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1.
  Manustamisviis(id)intravenoosne
  Pakendid:süstelahus
  400MBq/ml
  10ml N1;
  15ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002557/WC500172950.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002557/WC500172953.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Osurnia
  Toimeaine(d):beetametasoon+florfenikool+terbinafiin
  ATC kood:QS02CA90
  Müügiloa hoidja:Novartis Santé Animale S.A.S.
  Näidustus:Staphylococcus pseudintermedius’e ja Malassezia pachydermatis’e poolt põhjustatud akuutse väliskõrvapõletiku ja retsidiveeruva väliskõrvapõletiku akuutse ägenemise ravi.
  Manustamisviis(id)aurikulaarne
  Pakendid:kõrvageel
  0,9mg+10mg+10mg/1,2g
  2,05g N2; N12; N20; N40
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/003753/WC500171492.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/003753/WC500171494.pdf

   

  Ravimi nimetus:Vectra Felis
  Toimeaine(d):püriproksüfeen+dinotefuraan
  ATC kood:QP53AX73
  Müügiloa hoidja:Ceva Santé Animale
  Näidustus:Kirbuinfestatsiooni (Ctenocephalides felis) ravi ja profülaktika kassidel.
  Üks manustamine hoiab kirbuinfestatsiooni ära ühe kuu vältel. Samuti hoiab see kolme kuu vältel ära kirpude paljunemise, pärssides kirpude taasilmumist kassi elukeskkonda.
  Veterinaarravimit saab kasutada osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi (flea allergy dermatitis, FAD) ravistrateegiast.
  Manustamisviis(id)täppmanustamine
  Pakendid:täpilahus 42,3mg+423mg/0,9ml 0,9ml N1; N3; N6; N12; N72
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/002746/WC500169375.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/002746/WC500169376.pdf

   

  Ravimi nimetus:Versican Plus DHPPi/L4
  Toimeaine(d):koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin+koerte paragripi elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin+Leptospira canicola+Leptospira icterohaemorrhagiae
  ATC kood:QI07AI02
  Müügiloa hoidja:Zoetis Belgium S.A. 
  Näidustus:Alates 6 nädala vanuste koerte aktiivseks immuniseerimiseks:
  -koerte katkuviirusest põhjustatud suremuse ja kliiniliste nähtude ärahoidmiseks;
  -koerte 1. tüüpi adenoviirusest põhjustatud suremuse ja kliiniliste nähtude ärahoidmiseks;
  -koerte 2. tüüpi adenoviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude vältimiseks ja viiruse eritamise vähendamiseks;
  -koerte parvoviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude ja leukopeenia vältimiseks ning viiruse eritamise vähendamiseks;
  -koerte paragripiviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude (eritis ninast ja silmadest) vältimiseks ja viiruse eritamise vähendamiseks;
  -L. interrogans’i serogrupi Australis’e serotüübist Bratislava põhjustatud kliiniliste nähtude, infektsiooni ja uriiniga leptospiirade eritamise ärahoidmiseks;
  -L. interrogans’i serogrupi Canicola serotüübist Canicola ja L.interrogans’i serogrupi Icterohaemorrhagiae serotüübist Icterohaemorrhagiae põhjustatud kliiniliste nähtude ja uriiniga leptospiirade eritamise ärahoidmiseks ning infektsiooni vähendamiseks, ja
  -L. interrogansi serogrupi Grippotyphosa serotüübist Grippotyphosa põhjustatud kliiniliste nähtude ärahoidmiseks ja infektsiooni ning uriiniga leptospiirade eritamise vähendamiseks.
  Immuunsuse tekkimine:
  - CDV, CAV, CPV: 3 nädalat pärast esimest vaktsineerimist.
  - CPiV: 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist ja
  - Leptospira komponendid: 4 nädalat pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.
  Immuunsuse kestus: kõigi Versican Plus DHPPi/L4 koostisosade suhtes vähemalt üks aasta pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.
  Manustamisviis(id)subkutaanne
  Pakendid:süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
  1annus N25; N50
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/003678/WC500171182.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/003678/WC500171183.pdf

   

  Ravimi nimetus:Versican Plus DHPPi/L4R
  Toimeaine(d):koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin+koerte paragripi elusviirusvaktsiin+Leptospira inaktiveeritud vaktsiin+marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
  ATC kood:QI07AJ06
  Müügiloa hoidja:Zoetis Belgium S.A.
  Näidustus:Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 8–9 nädala vanusest:
  -koerte katkuviirusest põhjustatud suremuse ja kliiniliste nähtude ärahoidmiseks;
  -koerte 1. tüüpi adenoviirusest põhjustatud suremuse ja kliiniliste nähtude ärahoidmiseks;
  -koerte 2. tüüpi adenoviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude vältimiseks ja viiruse eritamise vähendamiseks;
  -koerte parvoviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude ja leukopeenia vältimiseks ning viiruse eritamise vähendamiseks;
  -koerte paragripiviirusest põhjustatud kliiniliste nähtude (eritis ninast ja silmadest) vältimiseks ja viiruse eritamise vähendamiseks;
  -L. interrogans’i serogrupi Australis’e serotüübist Bratislava põhjustatud kliiniliste nähtude, infektsiooni ja uriiniga leptospiirade eritamise ärahoidmiseks;
  -L. interrogans’i serogrupi Canicola serotüübist Canicola ja L.interrogans’i serogrupi Icterohaemorrhagiae serotüübist Icterohaemorrhagiae põhjustatud kliiniliste nähtude ja uriiniga leptospiirade eritamise ärahoidmiseks ning infektsiooni vähendamiseks;
  -L. interrogansi serogrupi Grippotyphosa serotüübist Grippotyphosa põhjustatud kliiniliste nähtude ärahoidmiseks ja infektsiooni ning uriiniga leptospiirade eritamise vähendamiseks, ja
  -marutaudiviirusest põhjustatud suremuse, kliiniliste nähtude ja infektsiooni vältimiseks.
  Immuunsuse tekkimine
  - Marutaud: 2 nädalat pärast ühekordset vaktsineerimist alates 12 nädala vanusest
  - CDV, CAV, CPV: 3 nädalat pärast esimest vaktsineerimist
  - CPiV: 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist ja
  - Leptospira komponendid: 4 nädalat pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.
  Immuunsuse kestus: kõigi Versican Plus DHPPi/L4R-i koostisosade suhtes vähemalt üks aasta pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist.Marutaudivastase immuunsuse kestus on tõestatud pärast ühte vaktsineerimist 12 nädala vanuselt.
  Manustamisviis(id)subkutaanne
  Pakendid:süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
  1annus N25; N50
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/002759/WC500171003.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/002759/WC500171004.pdf