• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Muudatused ravimite valmistamist ja jaendamist reguleerivates määrustes

  11.12.2014
  Printer-friendly version

  12.12.2014 asendub määrus „Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu“ uue samanimelise määrusega1. Sellega seoses muutuvad 14.12.2014 ka määrused „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“2.
  Muudatustega reguleeritakse apteegis ravimite jaendamise üks alaliike – personaalne jaendamine – ning kaasajastatakse seni kehtinud ravimite apteegis valmistamise ja jaendamise regulatsiooni. Eesmärgiks on tagada apteegis valmistatavate ja jaendatavate ravimite kvaliteet ning patsiendi vajadustest lähtuvad võimalused ravimite jaendamiseks.
  Pakendist väljalugemine ja pakendi jaendamine on traditsioonilised apteegis ravimite jaendamise viisid. Personaalne jaendamine on jaendamise uus liik, mida enamuses apteekides veel ei pakuta ning ka edaspidi otsustab apteek, kas soovib personaalse jaendamise teenust osutada.
  Personaalsel jaendamisel jagab apteeker vajalikud ravimid ja toidulisandid patsiendile manustamiskordadeks, et patsiendil oleks lihtsam õigel ajal ette nähtud ravimeid võtta. Väga oluline on patsiendi, apteegi ning arsti koostöö, et patsient saaks talle vajalikud, sobivad, kvaliteetsed ja soodsad ravimid ning selle tagamiseks saaks raviskeemi paindlikult muuta. Teenust kasutama hakates või tervisliku seisundi eeldataval muutumisel soovitab Ravimiamet korraga lasta manustamiskordadeks jagada kuni kahe nädala ravimid, et raviskeemi muutudes ei jääks juba välja ostetud ravimid üle, sest neid ümber jaendada ei saa.

  Muudatusi kajastav Ravimiameti infokiri apteekidele on leitav rubriigist Teated apteekrile.
  Uus määrus on leitav Riigi Teatajast ning jõustub 12.12.2014.
  Määruste muudatused on leitavad Riigi Teatajast ning jõustuvad 14.12.2014.
  Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140


  1Sotsiaalministri 04.03.2005 määrus nr 39 „Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu“ tunnistatakse kehtetuks ning selle asemel jõustub tervise- ja tööministri 03.12.2014 määrus nr 69 „Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu“.
  2Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja 18.02. 2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“.