• English
 • Eesti

  Apteegistatistika

  09.05.2019
  Printer-friendly version

  Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi.

  Apteekide arv

  01.01.2019 seisuga oli Eestis 522 tegevusluba omavat apteeki, mis jagunesid järgmiselt:

   PõhiapteekeHaruapteeke
  Üldapteegid350144
  Haiglaapteegid231
  Veterinaarapteegid40

  Tegutsevate apteekide arv võib pidevalt muutuda seoses uute apteekide avamisega või olemasolevate apteekide sulgemisega. Osa apteeke võib seoses remondiga olla ka ajutiselt suletud. Viimasel viiel aastal on apteekide koguarv püsinud suhteliselt stabiilsena, ainsana on muutuv olnud üldapteekide arv, jäädes veidi alla 500, haiglaapteeke on 24 ja veterinaarapteeke neli.

  Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv  Tegevuslubade register.

  Apteekide arvu muutusi viimastel aastatel kajastab järgmine tabel:

   20152016201720182019
  Üldapteegid476493490495494
  Haiglaapteegid2424242424
  Veterinaarapteegid44444

  *Tegevusluba omavate apteekide arv koos struktuuriüksustega aasta alguse seisuga

  Üldapteekide arv linnades ja maapiirkondades aastatel 2014-2019

  Apteegistatistika ÜLEVAATED

  Apteekide poolt esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldav ülevaade.

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2018

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2017

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2016

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2015

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2014

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2013

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2012

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2011

  Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2010

  ÜLDAPTEEGID

  Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2018. aastal vastavalt 73% (286 miljonit eurot) ja 27% (106 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. Üldapteekide käive on stabiilselt tõusnud alates 2011. aastast, kõige enam 2016. aastal (aastane kasv 11%). 2018. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 7,9%, ulatudes 391 miljoni euroni.

  Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 79% ja 21% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,3% ravimite käibest.

  Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2018. aastal 224 miljonit eurot, mis on 8,7% suurem kui aastal 2017. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2018. aastal vastavalt 206 miljoni euroni ja 19 miljoni euroni.

  Käsimüügiravimite käive oli 2018. aastal 60 miljonit eurot. Käsimüügiravimite käive on pidevalt tõusnud, keskmiselt 6-9% aastas.

  Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Iga aastaga on suurenenud ka muude kaupade käive, 2018. aastal 6%, ulatudes 106 miljoni euroni.

  Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2018. aastal võrreldes eelneva aastaga 8,2%, sealjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 12,9% ja patsientide poolt tasutud osa vähenes 2,3%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2018. aastal keskmiselt 27% ja haigekassa keskmiselt 73%.

  HAIGLAAPTEEGID

  2018. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 110 miljonit eurot, mis on 3,9% suurem kui 2017. aastal. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Viimasel kolmel aastal on haiglaapteekide kogukäive suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Võrreldes eelneva aastaga suurenes ravimite käive 2018. aastal 4,9%, moodustades 74% (81 miljonit eurot) haiglaapteekide kogukäibest. Muude kaupade käive jäi võrreldes eelneva aastaga samale tasemele, ulatudes 29 miljoni euroni.

  VETERINAARAPTEEGID

  Veterinaarapteekide kogukäive suurenes aastatel 2014–2017 keskmiselt 1-3% aastas, 2018. aastal aga tunduvalt enam, 12,9%. Kogukäibe kasv toimus retseptiravimite käibe arvelt, võrreldes eelneva aastaga suurenes retseptiravimite käive 34,8%, ulatudes 374 tuhande euroni. Käsimüügiravimite käive vähenes 2,9% (82 tuhat eurot), muude kaupade käive jäi enam-vähem samale tasemele (416 tuhat eurot).

  Muude kaupade osakaal veterinaarapteekide kogukäibest oli 2018. aastal esmakordselt viimase kümne aasta jooksul ravimite osakaalust väiksem: ravimid moodustasid 53% ja muud kaubad 47% veterinaarapteekide kogukäibest. Hulgimüüjad väljastavad enamiku veterinaarravimitest otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile, ravimite müük hulgimüüjatelt veterinaarapteekidele moodustas 2018. aastal 7% veterinaarravimite turumahust.