• English
  • Eesti
    KKK

    Kas pakendi muutus (kujundus/ müügiloa hoidja logo/ värv/ teksti lisamine) vajab muudatuse taotluse esitamist?

    Printer-friendly version

    Muutuse taotlust esitada ei ole vaja. Ravimiametile tuleb saata turustatava pakendi kavand.