• English
  • Eesti
    KKK

    Kas ja kui kaua tohib nö “vana” partiid importida pärast müügiloa muutust?

    Printer-friendly version

    Muudatuse taotluse esitamisel peab taotlusele märkima muutuse jõustumise eeldatava kuupäeva. Peale muudatuse jõustumist on “vana” ehk siis kinnitatud muutustele mittevastava ravimi sissevedu lubatud vaid tingimusel, et partii on vabastatud enne nimetatud kuupäeva.