• English
  • Eesti
    KKK

    Kas preparaadi nime muudatused saavad toimuda väljaspool MR/DC protseduure?

    Printer-friendly version

    MR ja DC protseduuriga müügiloa saanud ravimite nime ei ole pärast müügiloa andmist võimalik riikliku muudatuse protseduuriga muuta. Kui on tegemist ilmse ebatäpsuse parandusega (trükiviga vms), saab erandjuhul ja kokkuleppel viidatava riigiga teha paranduse ilma muudatuse taotlust esitamata.