• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Liit keelab elavhõbetermomeetrite müügi

22.08.2007
Printer-friendly version

 

Euroopa Liit otsustas üldise väga mürgiste kemikaalide kasutamise lõpetamise strateegia raames keelata elavhõbeda kasutamise termomeetrites ja teistes meditsiiniseadmetes.

10. juulil 2007 kiitis Euroopa Parlament teisel lugemisel heaks direktiivi, mis kohustab lõpetama elavhõbedat sisaldavate kliiniliste termomeetrite, manomeetrite, vererõhuaparaatide ja teiste meditsiiniseadmete müügi. Liikmesriigid peavad riiklikku seadusandlusse muudatused sisse viima hiljemalt 2009. aasta lõpuks. Otsuse põhjuseks on elavhõbeda toksiline mõju inimestele, ökosüsteemidele ja loodusele.

Elavhõbe on kurikuulus oma negatiivse mõju tõttu inimeste tervisele ja keskkonnale. Pikemaajaline kokkupuude elavhõbedaga võib tekitada kahjustusi pea- ja seljaajule, neerudele, maksale ja on eriti ohtlik arenevale lootele.

Kodudes on ligi 90 protsenti kõikidest elavhõbedat sisaldavatest mõõteseadmetest, kus see kujutab endast ohtu kokkupuutel nahaga või aure sisse hingates. Ebavajalikuks muutumisel või purunemisel jõuab kahjuks enamik neist toodetest prügimäele, kus elavhõbe lekib pinnasesse.

Turvalisemad alternatiivid elavhõbeda kasutamisele eksisteerivad pea kõikidele keelus mainitud seadmetele. Iga aastane elavhõbeda ringlusesse laskmine EL-is peaks vähenema 33 tonni võrra, millest 25-30 tonni moodustab termomeetrites kasutatav elavhõbe.

Juba kasutusel olevaid seadmeid ei keelata. Keeld hakkab kehtima müüdavatele uutele seadmetele. Elavhõbedat sisaldavad termomeetri töökõlbmatuks muutumisel tuleks kogu elavhõbe kokku korjata vett pidavasse ja kaanega anumasse, valada peale vähemalt 5 cm ulatuses vett ja viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tuba tuleb korralikult tuulutada.

Lähem teave: Ravimiamet, info@ravimiamet.ee , telefonil 737 4140