• English
 • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet seostab AstraZeneca koroonavaktsiini väga harva esinevate ebatavaliste verehüüvetega, mis esinevad koos vereliistakute vähesusega

07.04.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet kinnitab, et vaktsiini kasu ja riski suhe on jätkuvalt positiivne. Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) jõudis täna järeldusele, et ebatavalised verehüübed (trombid), millega kaasneb madal vereliistakute (trombotsüütide) arv, tuleks loetleda Vaxzevria (varem COVID-19 vaktsiin AstraZeneca) väga harva esinevate kõrvaltoimete hulka. Kokkuvõtte tegemisel võttis komitee arvesse kõiki praegu saadaolevaid tõendeid, sealhulgas selleks otstarbeks kokku kutsutud ekspertrühma nõuandeid.

EMA tuletab tervishoiutöötajatele ja vaktsiini saavatele inimestele meelde, et kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist võivad väga harvadel juhtudel tekkida verehüübed koos madala vereliistakute arvuga. Siiani on enamik teatatud juhtudest esinenud alla 60-aastastel naistel kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Praegu olemasolevate tõendite põhjal riskitegureid välja tuua ei saa. Juhul, kui vaktsiini saanud inimestel tekivad trombide ja vereliistakute vähesusest tingitud sümptomid (vt allpool), peavad nad viivitamatult pöörduma arsti poole.

PRAC märkis, et verehüübed tekkisid ajuveenides (aju venoosse siinuse tromboos) ja kõhuõõne veenides ning arterites koos vereliistakute vähesusega, millega mõnikord kaasnes veritsus. Komitee hindas 62 aju venoosse siinuse tromboosi ja 24 seedetrakti veenitromboosi juhtu, millest 18 olid lõppenud surmaga. Andmed saadi Euroopa Liidu kõrvaltoimete andmebaasist (EudraVigilance) 22. märtsi 2021 seisuga ning pärinesid peamiselt Euroopa majanduspiirkonnast ja Ühendkuningriigist, kus vaktsiini oli selleks ajaks saanud umbes 25 miljonit inimest.

COVID-19 haigus vajab raskel juhul haiglaravi ning haigus võib lõppeda surmaga. Trombide ja vereliistakute vähesuse kombinatsioon on väga haruldane sündmus ja vaktsiini üldine kasu COVID-19 ennetamisel kaalub üles võimalike kõrvaltoimete riski. EMA teaduslik hinnang on toeks COVID-19 vaktsiinide ohutule ja tõhusale kasutamisele. Vaktsiini kasutamise juhised riikides võtavad lisaks arvesse ka epidemioloogilist olukorda ja vaktsiinide kättesaadavust.

Üks võimalik põhjus trombide ja vereliistakute vähesuse kombinatsiooni tekkes on immuunvastus, mis viib sarnase seisundini, mis tekib mõnikord hepariiniga ravitud patsientidel (hepariinist indutseeritud trombotsütopeenia, HIT). PRAC nõuab täiendava teabe saamiseks uute uuringute läbi viimist ja muudatusi käimasolevates uuringutes. Vajadusel võetakse kasutusele lisameetmeid. PRAC rõhutab, et kiire arstiabi on väga tähtis. Trombide ja trombotsüütide vähesuse tunnuseid märgates ja varakult ravides saavad tervishoiutöötajad aidata tüsistusi vältida.

Vaktsineeritud inimesed peaksid viivitamatult pöörduma arsti poole, kui esinevad järgmised sümptomid

 • õhupuudus
 • valu rinnus
 • jala turse
 • püsiv kõhuvalu
 • neuroloogilised sümptomid, sealhulgas tugevad ja püsivad peavalud või ähmane nägemine
 • pisikesed täppverevalumid süstekohast eemal

Vaxzevria on üks neljast COVID-19 vaktsiinist, mis on ELis kasutusele lubatud. Uuringud näitavad, et see on haiguse ennetamisel tõhus. Samuti vähendab see COVID-19 põhjustatud haiglaravi vajadust ja surmasid.

Nagu kõigi vaktsiinide puhul, jätkab EMA vaktsiini ohutuse ja tõhususe jälgimist.

Info vaktsineeritavale

 Vaxzevriat (endine Covid-19 Vaccine AstraZeneca) saanud inimestel on esinenud ebatavalisi verehüübeid koos samaaegse vereliistakute vähesusega. Sellise terviserikke tõenäosus on väga väike, kuid sümptomitest tuleb olla teadlik, et taastumiseks ja tüsistuste vältimiseks vajadusel viivitamatult abi saada.

 Arstiabi tuleb kohe otsida, kui mõne nädala jooksul pärast vaktsineerimist tekib:

 •  hingeldus
 •  valu rinnus
 •  jala turse
 • püsiv kõhuvalu
 • neuroloogilised nähud, nagu nt püsiv ja tugev peavalu või nägemishäired
 • väiksed täppverevalumid süstekohast eemal

 Kui teil on küsimusi Eesti vaktsineerismisplaani kohta, võtke ühendust oma perearsti või Terviseametiga.

Info tervishoiutöötajatele

 • Euroopa ravimiamet on analüüsinud juhte, kus Vaxzevriat (endine Covid-19 Vaccine AstraZeneca) saanud inimestel on tekkinud samaaegselt tromboos ja trombotsütopeenia ning mõnedel juhtudel veritsus.
 •  Nendeks väga harva esinevateks tromboosi (ja trombotsütopeenia) juhtudeks on ebatavalistes kohtades venoossed tromboosid, nt aju venoosse siinuse tromboos, seedetrakti veenide tromboos ja arteriaalne tromboos. Enamik siiani teatatud juhtumitest on ilmnenud alla 60-aastastel naistel ja enamik neist tekkis kahe nädala jooksul pärast esimese annuse saamist. Teise annuse senine kasutamine on olnud vähene.
 •  Praegu arvatakse, et vaktsiin võib algatada imuunvastuse, mis tekitab ebatüüpilise hepariin-indutseeritud trombotsütopeeniaga sarnaneva häire. Praegu puudub info spetsiifiliste riskitegurite kohta.
 • Tervishoiutöötajad peavad olema trombemboolia ja trombotsütopeenia sümptomitest teadlikud, et nad saaksid trombikahtlusega inimesi viivitamatult vastavalt juhistele ravida.
 • Tervishoiutöötajad peavad vaktsiini saavaid inimesi teavitama, et juhul kui neil esineb mõni järgnevatest sümptomitest, peavad nad pöörduma arsti poole:

- tromboosinähud, nagu õhupuudus, valu rinnus, jala turse, püsiv kõhuvalu

- neuroloogilised nähud, nagu tugev ja püsiv peavalu ja nägemishäire

- täppverevalumid süstekohast eemal

 • Vaktsiinist saadav kasu kaalub jätkuvalt üles sellega kaasnevad riskid ning vaktsiin aitab tõhusalt ära hoida COVID-19 haigust, vähendada surmajuhtumeid ning haiglaravi vajadust.

Vaktsineerijatele saadetakse ohutusalane teabekiri.