• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiameti juhend kliiniliste uuringute kohta

28.03.2007
Printer-friendly version

 

Juhend on koostatud Euroopa Ravimiameti, liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni poolt. Väljatöötamise ajendasid uuritava ravimi TGN1412 esmakordse manustamise järgselt inimestel ilmnenud eluohtlikud kõrvaltoimed (2006. a Suurbritannias).

Tähelepanu keskpunktis on võimaliku kõrge riskiga ravimid, kus näiteks loomkatsed ei võimalda ette ennustada farmakoloogilist ja toksilist toimet inimorganismile ning on oht tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Ühtne lähenemine võimaldab tulevikus vähendada tõsiste kõrvaltoimete tekke riski.

Nimetatud juhendi leiate Euroopa Ravimiameti kodulehelt.