• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa ravimiameti lühiülevaade COVID-19 ravimite ja vaktsiinide arendustöö seisust

31.03.2020
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti (EMA) prioriteet on toetada COVID-19 tõhusate ja ohutute ravimite kiiret arendamist ning neile müügiloa andmist. Viimaste nädalate ja kuude jooksul on EMA suhelnud mitmete ravimiarendajatega ning käigus on paljud projektid. Tänaseks kogutud teadusandmete alusel ei ole ühegi ravimi toimet COVID-19 ravis siiski veel näidatud.

EMA COVID-19 meeskond on saanud teavet umbes 40 ravimiarendajaga ja see on andnud hea ülevaate võimalikest raviviisidest.

Praegu on ohutuse ja toimuvuse hindamiseks kliinilistes uuringutes mitmed potentsiaalsed COVID-19 ravimid:

  • remdesiviir (uuringuravim);
  • lopinaviir/ritonaviir (praegu müügiluba HIV näidustusel);
  • klorokviin ja hüdroksüklorokviin (praegu müügiluba malaaria ja autoimmuunhaiguste näidustusel);
  • süsteemselt manustatavad interferoonid, eriti beeta-interferoon (müügiluba hulgiskleroosi näidustusel);
  • monoklonaalsed antikehad immuunsüsteemi erinevate komponentide vastu.

EMA inimravimite komitee (CHMP) soovitab COVID-19 ravimeid uurida suurtes kliinilistes uuringutes, sest ainult nii on võimalik koguda usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas ravim on ohutu ja efektiivne. Kliinilistest uuringutest saadud andmetele saavad oma töös toetuda nii tervishoiutöötajad kui ravimiametid.

Lisaks on toimunud aktiivne arutelu kümmekonna COVID-19 vaktsiini arendajaga. Kahte vaktsiini uuritakse hetkel I faasi kliinilistes uuringutes (kliiniliste uuringute esimene etapp), mille käigus testitakse vaktsiini tervetel vabatahtlikel. Nende ravimite arendamisele kuluvat aega raske ennustada. Toetudes olemasolevatele andmetele ning eelnevale kogemusele, hindab EMA, et COVID-19 vaktsiin jõuab müügiloa taotlemiseni ja piisava tootmismahuni kõige varem aasta pärast. Ennetavalt tuleb prognoosida, milline on vaktsiini kogus, mis rahuldaks kõigi EL riikide vajadused. 

EMA jätkab aktiivset dialoogi COVID-19 ravimite ja vaktsiinide arendajatega. Eesmärgiks on anda ravimiarendajaile õigeaegselt tarvilikku nõu, et paljulubavad ravimid saaksid alguses kliiniliste uuringute raames ning hiljem müügiloaga ravimina võimalikult kiiresti patsientidele kättesaadavaks.