• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa ravimiregulaatorite võrgustik andis välja juhendid tarneraskustega paremini toimetulekuks

05.08.2019
Printer-friendly version

Euroopa ravimiametite koostöös on valminud ja avaldatud kaks juhendit, mis abistavad tarneraskuste raporteerimise ja nendest teavitamise korral.

Juhised on suunatud eelkõige farmaatsiatööstustele, kes on võtmeisikuks erinevate tarneraskuste lahendamisel. Abinõu ja juhend viitavad, kuidas käituda ning tegutseda tarneraskuse tekke korral ning kuidas nendest varakult erinevaid osapooli teavitada. Juhised peaks võimaldama ravimite tarnimisega seotud probleemide avastamise ja käsitlemise ühtlustumist ja õigeaegset lähenemisviisi.

Juhised rakendatakse pilootfaasis, mille kavandamine algab 2019. aasta viimases kvartalis. Lisateavet antakse lähemal ajal.

Kommunikatsioonijuhend, mis on peamiselt suunatud Euroopa Liidu liikmesriikide ravimiametitele, keskendub tarneraskuste info edastamisele patsientidele ja tervishoiutöötajatele. Juhendis on kirjas info edastamise põhimõtetest ja näidetest. Mainitud osapooled vajavad erinevate ravide ja hoolduste järjepidevuse tagamiseks õigeaegset, täpset ja ajakohast teavet ravimite kättesaadavuse probleemide ning tarneraskuste kohta.

Juhised põhinevad töörühma poolt kõigis EL-i liikmesriikides läbi viidud küsitluse põhjal.

Oma panuse andsid juhenditesse ja nende valmimisse ka Eesti Ravimiameti spetsialistid.

Juhenditega saab tutvuda siin:

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guidance-detection-notification-shortages-medicinal-products-marketing-authorisation-holders-mahs_en.pdf

2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/good-practice-guidance-communication-public-medicines-availability-issues_en.pdf