• English
  • Eesti
UudisedUudised

Fingolimood (Gilenya) – uued soovitused harvaesineva ajuhaiguse ja nahavähi riski vähendamiseks

18.12.2015
Printer-friendly version

Progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudest on teatatud patsientidel, kes ei ole varem immuunpärssivaid ravimeid saanud

Gilenya (fingolimood) on immuunsüsteemi pärssiva toimega hulgiskleroosi ravim. Immuunpärssiva toime tõttu on fingolimoodi kasutamisel risk progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) ja basaalrakulise nahakartsinoomi tekkeks. Euroopa Ravimiamet (EMA) soovitab riski vähendamiseks täiendavaid ettevaatusabinõusid.

Fingolimood pärsib immuunsüsteemi T-rakke, mis osalevad infektsioonide vastu võitlemisel. Seetõttu on fingolimoodi saavatel patsientidel kõrgem risk infektsioonide ja teiste haiguste, sealhulgas PMLi ja teatud vähitüüpide, tekkeks. Käesoleva ajani on teatatud kolmest PMLi kinnitatud juhust fingolimoodiga ravitud patsientidel, kes eelnevalt ei olnud saanud ravi natalizumabiga (samuti immuunpärssiva toimega hulgiskleroosi ravim, mis võib põhjustada PMLi). Eelnevalt natalizumabi saanud fingolimoodiga ravitud patsientidel on teatatud 17 võimalikust PMLi juhust. Lisaks on teatatud 151 basaalrakulise nahavähi juhust.

PML on harvaesinev ajuhaigus, mida põhjustab John Cunninghami (JC) viiruse reaktiveerumine. Haiguse sümptomid võivad sarnaneda hulgiskleroosi ägenemisele (meeleolu muutused, mäluhäired, kõne- ja suhtlemisraskused). PML võib põhjustada tõsist puuet või surma.

Basaalrakuline kartsinoom on aeglase kasvuga nahavähk, mis väga harva levib teistesse organitesse, kuid õigeaegse ravita võib hävitada ümbritsevad koed.

Täiendavad ettevaatusabinõud PML ja nahavähi riski vähendamiseks:

PMLi sümptomite ja basaalrakulise nahavähi kiireks avastamiseks ja vastava ravi õigeaegseks alustamiseks tuleb patsiente enne fingolimoodravi alustamist ja ravi ajal uurida. Enne fingolimoodiga ravi alustamist (tavaliselt 3 kuu jooksul) tuleb teha magnetresonantstomograafia (MRT) uuring, mida hiljem saab kasutada võrdluseks. PMLi kahtluse tekkimisel tuleb koheselt teha uus MRT uuring PML kollete tuvastamiseks ning katkestada ravi fingolimoodiga kuni PMLi välistamiseni. PML saab tekkida ainult JC viirusinfektsiooni olemasolul. JC viiruse antikehade testi tegemisel tuleb arvestada, et lümfopeenia mõju testi tulemustele ei ole fingolimoodravi saavatel patsientidel uuritud. Tuleb meeles pidada ka seda, et antikehade negatiivne test ei välista järgnevat JC viirusinfektsiooni võimalust.

Basaalrakulise nahavähi riski vähendamiseks tuleb patsiendi nahka kontrollida enne ravi alustamist, vähemalt 1 aasta möödumisel ravi alustamist ja seejärel ravi ajal vähemalt kord aastas. Fingolimoodi ei tohi kasutada basaalrakulise kartsinoomi või mõne teise vähitüübiga patsientidel.

Arstid peavad fingolimoodravil patsientidele rääkima PML riskist ja haigusele viitavatest sümptomitest ning nahavähi sümptomitest.

Fingolimoodravi saavad patsiendid peavad oma arstile koheselt teada andma, kui hulgiskleroos süveneb või tekivad uued nähud ning kui tekivad nahakahjustused (nahasõlmed, laigud, haavandid), mis ei parane mõne nädalaga.

Eestis kasutab fingolimoodi igapäevaselt 20-30 patsienti.

PMLi juhtudest seoses fingolimoodiga ei ole Eestis teada antud.

Gilenya (fingolimood) ravimiinfosse lisatakse lähiajal PML ja basaalrakulise nahavähi uuendatud teave.