• English
  • Eesti

Fraxiparine 3800 RÜ anti-Xa/0,4 ml tarneraskus

22.02.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Ltd teatas Fraxiparine 3800 RÜ anti-Xa/0,4 ml süstelahuse (toimeaine kaltsiumnadropariin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti maikuu lõpuni.

Teised madalmolekulaarsed hepariinid on saadaval.

Patsiendid, kes kasutavad ravimit ambulatoorselt, peaksid ühendust võtma oma arstiga, et vahetada ravim mõne teise madalmolekulaarse hepariini vastu.