• English
  • Eesti
UudisedUudised

Gasec Gastrocaps 20 mg (omeprasool) pakendid N7 ja N14 on käsimüügiravimid alates 01.01.2014

01.01.2014
Printer-friendly version

Ravimiameti otsusega kuuluvad alates 1. jaanuarist 2014. a käsimüügiravimite hulka Mepha Lda ravimi Gasec Gastrocaps 20 mg kõvakapslid N7 ja N14 pakend (toimeaine omeprasool).

N28 ja N56 pakendid jäävad retseptiravimiteks.

Omeprasooli võib käsimüügiravimina kasutada gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja mao-söögitoru tagasivoolusümptomid) raviks täiskasvanutel.

Ravimi kasutamisel ja patsiendi nõustamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:
- Kui 14 päeva möödudes haiguse sümptomid ei parane või süvenevad, tuleb pöörduda arsti poole.

- Gasec’it ei tohi kasutada, kui patsient saab samaaegselt ravi nelfinaviiriga (HIV infektsiooni ravim) või on allergiline teiste prootonpumba inhibiitorite (pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool) suhtes.

- Kui patsiendil esinevad järgmised sümptomid või haigusseisundid, tuleb enne Gasec’i (või teiste käsimüügi omeprasoolide) kasutamist pidada nõu arstiga:

- neelamisraskused, oksendamine (sh verine okse),

- verine väljaheide või raske/püsiv kõhulahtisus,

- anamneesis maohaavand või mao-sooletrakti operatsioon,

- maksahaigus,

- vanus üle 55 eluaasta ning sümptomid on tekkinud hiljuti või süvenenud,

- kaasuv ravi atasanaviiri või klopidogreeliga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte, sest vajaliku ravitoime saamiseks tuleb Gasec’it õigesti kasutada – pakendi infolehes on üksikasjalik õpetus.

Vt lisaks Gasec Gastrocaps 20 mg N7 ja N14 ravimiinfot.