• English
  • Eesti
UudisedUudised

HIV vastase ravimi Viracept tagasikutsumine kvaliteediprobleemi tõttu

07.06.2007
Printer-friendly version

 

Euroopa Ravimiamet teavitas Ravimiametit ravimi Viracept (nelfinaviir) kvaliteediprobleemist, mille tõttu on vaja seda ravimit saavate patsientide ravi muuta ning ravim teisega asendada.

Viracept (nelfinaviir) on proteaasiinhibiitor, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viirusega (HIV) nakatunute raviskeemides. Euroopa Komisjon andis ravimile müügiloa 1998. aastal.

Eestis kasutab ravimit tootja hinnangul 40-50 inimest.

Ravimi kasutajad peaksid kohe pöörduma oma raviarsti poole, et arutada individuaalselt sobivat edasist ravi. Ravi ei tohi katkestada ilma arstiga nõu pidamata. Kasutamata ravim tuleks tagastada vastavalt arsti juhtnööridele.

Tagasikutsumise põhjuseks on kvaliteediprobleem tootmisel, ravimist on leitud lisandit, mida seal ei peaks olema. Leitud aine on etüülmesülaat (metaan sulfoonhappe etüülester), mis on teadaolevalt genotoksiline (kahjustab DNA-d). Genotoksilised ained võivad põhjustada vähki või, kasutatuna raseduse ajal, kahjustada loodet.

Konkreetsest kvaliteediprobleemist põhjustatud risk patsientidele ei ole selge ning selle hindamine jätkub. Ei ole täpselt teada, kas kvaliteediprobleem puudutab Eestis kasutatud ravimipartiisid, ent ettevaatuse põhimõttest lähtudes tuleb seda eeldada ja patsientide ohutuse tagamiseks ravi muuta.

Ravimitootja on probleemist ja vajalikest tegevustest teavitanud Eestis HIV patsientide raviga tegelevaid arste. Ravimiamet jälgib ravimitootja tegevust ravimi tagasikutsumisel ning osaleb probleemi põhjuste väljaselgitamisel Euroopa Ravimiameti vastavates töörühmades.

Juhised arstidele:

-  Lõpetage patsiendi ravi nelfinaviiriga ning asendage see raviskeemis teise sobiva ravimiga, lähtudes patsiendi muust ravist ja võimalikest koostoimetest.

Juhised patsientidele:

-  Võtke ühendust oma raviarstiga, et arutada edasist ravi ja ravimi tagastamist. Ärge katkestage ravi arstiga nõu pidamata.


Edasine teave pressile:
Prov Hille Kask, Hille.Kask@ravimiamet.ee, 737 4140

Edasine teave arstidele:
Dr Katrin Kiisk, Katrin.Kiisk@ravimiamet.ee, 737 4140