• English
  • Eesti

HMA

05.06.2017
Printer-friendly version

HMA (Heads of Medicines Agencies) on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad liikmesriikide ravimivaldkonna pädevate asutuste juhid.

Euroopa ravimijärelevalve on üles ehitatud põhimõttel, et osa kohustusi on liikmesriigi vastutusalas ning teine osa  menetlustest viiakse läbi keskselt,  peamiselt Londonis asuvas Euroopa Ravimiametis (European Medicines Agency, EMA). Riiklike kohustuste täitmiseks on  liikmesriikides määratud ravimijärelevalve asutused , mis on oma üldpõhimõtetelt sarnased Eesti Ravimiametile.

Euroopa ravimivaldkonna pädevate asutuste koostöövõrgustiku toimimiseks teevad HMA juhid koostööd Euroopa Ravimiametiga (EMA) ja Euroopa Komisjoniga. Tegemist on  vabatahtlike ja kohustuslike tegevuste unikaalse koostöömudeliga. HMA võrgustiku raames on loodud enam kui 20 töörühma, mis käsitlevad spetsiifilisi valdkondi ja teemasid süvitsi. Nende töös osalevad kõikide riikide ravimiametite töötajad.

HMA tööd koordineerib ja kontrollib juhtgrupp ja seda toetab alaline sekretariaat.

Koostöövõrgustiku on kokku leppinud oma visiooni ja missiooni, strateegia ja eesmärgid, kindlad reeglid, koostööpartnerid, järjepidevuse ning on oma veebileht.

Esimene HMA kohtumine toimus 1996. aastal Amsterdamis. Eesti hakkas kohtumistel osalema alates 2004. aastast pärast liitumisest Euroopa Liiduga.