• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ibuprofeen – pisut suurenenud kardiovaskulaarne risk suure annuse kasutamisel

13.04.2015
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) hinnangul on ibuprofeeni suure annuse (ööpäevas 2400 mg või enam) kasutamisel pisut suurenenud risk südame-veresoonkonna probleemide, nagu müokardiinfarkt ja insult, tekkeks. Suures annuses ibuprofeeniga seostatav risk on sarnane mõnede teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) vastava riskiga, sealhulgas COX-2 inhibiitorite ja diklofenakiga.

Ibuprofeeni kasutamisel annuses kuni 1200 mg ööpäevas ei täheldatud riski suurenemist. 1200 mg ööpäevas on üldjuhul suurim annus, mis on lubatud käsimüügist ostetud ibuprofeeni puhul kasutada.

Ibuprofeen on valu ja põletikuvastane ning palavikku alandav ravim. Ibuprofeen pärsib prostaglandiine tootvat ensüümi - tsüklooksügenaasi. Prostaglandiinid vahendavad valu ja põletiku reaktsioone organismis.

PRACi hinnangul ületab ibuprofeeni kasutamisest saadav kasu võimalikud riskid, kuid ibuprofeeni ravimiinfot tuleb uuendada, et vähendada suure annuse kasutamisega kaasnevat võimalikku kardiovaskulaarset riski.

Suures annuses ibuprofeeni (ööpäevas 2400 mg või enam) kasutamist peavad vältima patsiendid, kellel on tõsine südame- või veresoonkonnahaigus, nagu südamepuudulikkus või need, kellel on olnud müokardiinfarkt või insult.

Enne suures annuses pikaajalise ibuprofeenravi määramist patsiendile peavad arstid hindama kardiovaskulaarseid riskifaktoreid. Riskifaktorite hulka kuuluvad suitsetamine, kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus.

MSPVAde (sh ibuprofeeni) ohutust on Euroopas hinnatud ka varem - 2005., 2006. ja 2012. aastal leiti, et MSPVAde kasutamisel on pisut suurem risk arteriaalse trombemboolia tekkeks patsientidel, kellel on südame- või veresoonkonnahaigus, teatud kardiovaskulaarsed riskifaktorid või kes saavad suuri ravimiannuseid.

PRACi praegused soovitused põhinevad mitme avaldatud publikatsiooni andmetel, sealhulgas mitme kliinilise uuringu kombineeritud analüüsil (meta-analüüs) ja populatsioonipõhiste uuringute andmetel.

PRAC hindas ka ibuprofeeni ja tromboosiprofülaktika näidustusel väikses annuses kasutatava atsetüülsalitsüülhappe koostoime kohta olemasolevaid andmeid. Kuigi laboriuuringutes vähendas ibuprofeen atsetüülsalitsüülhappe toimet, ei ole PRACi hinnangul selge, kas ibuprofeeni pikaajaline kasutamine vähendab ka kliinilises praktikas väikses annuses atsetüülsalitsüülhappe südameinfarkti ja insulti ennetavat toimet. Lühiajaline ja ajutine ibuprofeeni kasutamine ei tohiks mõjutada väikses annuses atsetüülsalitsüülhappe trombivastast toimet.

PRAC soovitab uuendada ibuprofeeni sisaldavate ravimite ravimiinfot suure annuse ja kardiovaskulaarse riski ning atsetüülsalitsüülhappega koostoime osas. Sarnased hoiatused tuleb sisse viia ka deksibuprofeeni (ibuprofeeni stereoisomeer) ravimiinfosse. Deksibuprofeeni suureks annuseks loetakse 1200 mg ja ööpäevas.

PRACi soovitused edastatakse Euroopa ravimiametite koordineerimisgrupile (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human - CMDh) lõpliku seisukoha kinnitamiseks.

Möödunud aastal väljastati Eestis apteekidest iga päev ligikaudu 4000 pakendit erinevates annustes ibuprofeeni. Deksibuprofeeni Eestis ei kasutatud.

Täiendav info Euroopa Ravimiameti veebilehel.