• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ilmus Baltimaade ravimistatistika kogumik

12.12.2013
Printer-friendly version

Kogumik „Baltimaade ravimistatistika 2010-2012“ (Baltic Statistics on Medicines 2010-2012) annab ülevaate, milliseid ravimeid on kasutatud kolmes Balti riigis viimase 3 aasta jooksul. Kogumik sisaldab ka Eesti, Läti ja Leedu ravikindlustussüsteemide kirjeldust, ülevaadet ravimite turust ning teiste ravimitega seotud teemade kirjeldusi.

Juba aastaid on Balti riigid avaldanud oma kodulehel ja ka publikatsioonidena riikliku ravimistatistikat, kuid esmakordselt ilmub kolme riigi ravimistatistika ühiste kaante vahel. Kogumikus on illustratiivselt välja toodud sarnasused ja erinevused kolme riigi ravimite kasutamises.

Ravimite kasutamise võrdlemisel on kasutatud ATC klassifikatsiooni ja defineeritud päevadoosi metoodikat, mida soovitab ravimikasutuse uuringuteks Maailma Tervisorganisatsioon. Kogumikus sisalduvad kõikide ATC klassifikatsiooni rühmade ravimite kasutamise numbrid, peamiste ravimirühmade kasutamine on välja toodud ka joonistel. 15 enamkasutatud retsepti- ja käsimüügiravimit igast riigist on samuti esitatud eraldi tabelitena.

Selle kogumiku koostamisel osalesid kolme riigi ravimiametite spetsialistid ja loodame, et sarnane trükis hakkab tulevikus ilmuma regulaarselt.