• English
  • Eesti

Info väljastatavate töölahuste kohta

07.06.2017
Printer-friendly version

Apteegid saavad töölahuseid tellida, täites töölahuste tellimise ja väljastamise aktil lahuste nimetused, kontsentratsioonid ja kogused ning saates täidetud akti 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks või 1. detsembriks Ravimiameti labori e-posti aadressile labor@ravimiamet.ee. Eraldi paberkandjal tellimust pole vaja saata.

Kui soovitud lahust nimekirjas pole, lisada see tühjale reale. Samaks ajaks (01.03, 01.06, 01.09 ja 01.12) tuua Ravimiameti laborisse (Nooruse 1, Tartu) pudelid soovitud lahuste jaoks. Ravimiameti Tallinna kontorisse (Pärnu mnt 102, Tallinn) tuua pudelid nädal aega varem.

Vastava kuu 15. kuupäevast (15.03, 15.06, 15.09 ja 15.12) alates toimub lahuste väljastamine. Ravimiameti labor tagab väljastatud lahustele kolmekuulise säilivustähtaja, mis on märgitud töölahuse pudelile.
Täpsem info Ravimiameti telefonil 7374140 ja labori e-posti aadressilt labor@ravimiamet.ee.

 

 Töölahuste tellimise ja väljastamise vorm