• English
 • Eesti

Internetiapteek

01.09.2021
Printer-friendly version

Kodanikule ja arstile

Eestis on lubatud ravimeid interneti teel müüa. Seni on Ravimiamet andnud tegevusloa alljärgnevatele internetiapteekidele:

1. Internetiapteek

Tegevusloa omaja: OÜ Mustamäe apteek, tegevusluba nr 285
Internetiapteegi aadress: https://www.apotheka.ee/ 
Telefon: 679 1870

2. Internetiapteek

Tegevusloa omaja: Veerenni Apteek OÜ, tegevusluba nr 374
Internetiapteegi aadress: www.sydameapteek.ee
Telefon: +372 6057171

           3. Internetiapteek

           Tegevusloa omaja: OÜ PharmaMint tegevusluba nr 885
           Internetiapteegi aadress: www.azeta.ee
           Telefon: 772 778

4. Internetiapteek

           Tegevusloa omaja: Nordic Pharmacy OÜ, tegevusluba nr 807
           Internetiapteegi aadress: www.benu.ee
          Telefon: 6119070

5. Internetiapteek

           Tegevusloa omaja: Osaühing Mai Apteek, tegevusluba nr 365
           Internetiapteegi aadress: www.aptev.ee 
           Telefon: 44 76 266

 

 


Kuidas teha vahet, kas tegemist on seadusliku internetiapteegiga Eestis või mitte? vaata siit

Mida saab Eesti internetiapteegist osta?

Millised nõuded on Eestis internetiapteegi veebilehele? vaata siit

Kuidas ravimit tellida?

Kuidas toimub internetiapteegis nõustamine?

Kuidas tellitud ravimid kätte saab?


Millised erinevused on internetiapteegis võrreldes tavalise internetikaubandusega?

Kas ravimeid saab tellida ka mõnest teisest Euroopa piirkonna liikmesriigist?

Ebaseaduslikust internetiapteegist ostetud ravimitega kaasnevatest ohtudest vaata siit


Vaata ka:

Eestis kehtivad õigusaktid, mis reguleerivad ravimite kaugmüüki (internetiapteeki)

Teave võltsitud ravimite ja internetiapteegi kohta Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Komisjoni veebilehtedel (inglise keeles)
 

Mida saab Eesti internetiapteegist osta?

 • käsimüügiravimeid;
 • retseptiravimeid digiretsepti alusel, välja arvatud narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid, anaboolseid steroide;
 • veterinaarravimeid, mis on käsimüügis;
 • muid apteegikaupu.
   

Kuidas ravimit tellida?

Esmalt veenduge, et apteegil on õigus osutada internetiapteegi teenust.
Kuidas teha vahet, kas tegemist on seadusliku internetiapteegiga Eestis või mitte? vaata siit

Tellimise käigus peab apteeker tuvastama tellija isiku. Isiku tuvastamise tehniline lahendus võib apteegiti erineda.

Enne tellimuse kinnitamist on apteekril kohustus Teid tasuta nõustada.
Loe: Kuidas toimub internetiapteegis nõustamine?

Käsimüügiravimite tellimine

 • Ravimi tellimisel tuleb teatada enda vanus, ravimi tellimisel teisele isikule, selle isiku vanus, kellele Te ravimit tellite, samuti selgitus ravimi(te) vajaduse kohta (mõlemad on vajalikud sobiva ravimi ja ravimvormi pakkumiseks).
 • Valige ise või apteekri abiga sobiv ravim.

Retseptiravimi tellimine

 • Arst on kirjutanud Teile digiretsepti ja apteeker näeb seda retseptikeskuses.
 • Teile välja kirjutatud retsepte saate vaadata portaalist www.eesti.ee rubriigist „E-teenused“ > „Retseptid“; retseptiravimi ostmisel peate teadma selle isiku isikukoodi, kellele retsept on kirjutatud.
 • Kui retseptikeskuses on mitu kehtivat retsepti erinevatele ravimitele ja/või korduvretsepti korral, peab apteeker nõustamise käigus välja selgitama, millist ravimit ja mitme retseptiga soovite osta. Seega, konkreetne ravim valitakse nõustamise ajal.
 • Toimeainepõhise retsepti korral peab apteeker teile pakkuma sobivate ravimite hulgast soodsaimat.

Preparaadipõhise (retseptile on kirjutatud ravimi nimetus) retsepti korral saab apteeker pakkuda üksnes retseptile kirjutatud ravimit.
 

Kuidas toimub internetiapteegis nõustamine?

Nõustamine on vajalik nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite ohutuks ja õigeks kasutamiseks ning säilitamiseks. Apteekril on kohustus Teid enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida Teie tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele. Nõustamise viise võib olla mitmeid, nt suhtlus telefoni teel, Skype, e-kiri vms. Nõustamise sisu säilitatakse (säilitamisel tagatakse andmete kaitstus). Nõustamine on tasuta.
 

Kuidas tellitud ravimi(d) kätte saab?

Tellimuse kinnitamisel võib olla võimalus valida mitme kättetoimetamise viisi vahel. Sõltuvalt kättetoimetamise viisist võib tasu suurus olla erinev, kuid tasu ei tohi sõltuda teie elukohast, konkreetsest ravimist, tellimuse maksumusest ega ravimite või saadetiste arvust.

Täpsed tellimise ja kättetoimetamise tingimused on kirjas apteegi veebilehel.

Ravimid pannakse apteegis transpordipakendisse ja lisatakse järgnev teave ning dokumendid:

 • saateleht, millel on tellija nimi, tellimuse number, ravimit väljastava apteegi nimi ja kontaktandmed, apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja ärinimi, pakendi komplekteeritust kontrollinud isiku nimi ning retseptiravimi korral retsepti number;
 • teave, et ravimeid ei osteta tagasi ja neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks;
 • info retseptiravimi kasutamise kohta;
 • hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele (nt sisaldab ravimeid, mida Te ei tellinud), on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne, ning et kõikidel eelnimetatud juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga;
 • soovitus lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte.

Ravimid toimetatakse tellimuse vormistamisel määratud aadressile Teie poolt valitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole apteegist mitteoleneval põhjusel võimalik. Võimalik on kokku leppida ka hilisem, Teile sobiv kättetoimetamise aeg.
Tuleb arvestada, et kui Te tellisite ravimid näiteks pakiautomaati ja Te ei ole seda välja võtnud kolme päeva jooksul, siis Te ei pruugi hiljem pakki kätte saada.
Saadetis antakse kas Teile või Teie poolt tellimusel määratud isikule üle allkirja vastu isikut tõendava dokumendi alusel.
 

Millised erinevused on internetiapteegis võrreldes tavalise internetikaubandusega?

 • teiega suhtleb apteeker, kes nõustab ja abistab teid ravimi valikul;
 • ostetud ravimeid ei saa üldjuhul tagastada;
 • apteekide tegevuse üle teeb järelevalvet Ravimiamet;
 • retseptiravimi tellimiseks peab eelnevalt olema digiretsept.


Kas ravimeid saab tellida ka mõnest teisest Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist?

Väljastpoolt Eesti internetiapteeke ravimite tellimisel on oluline kõigepealt veenduda, et tegemist on ametliku tegevusloaga internetiapteegiga. Kuid ka ametliku tegevusloaga internetiapteegist tellimisel võib tekkida probleeme ravimite kättesaamisel Eestis, sest välisriigi apteegis üldjuhul ei ole ravimeid, mis vastavad Eestis välja antud müügiloale ja selle tingimustele (nt eestikeelne pakend, eestikeelne info, näidustus, ravimi klassifitseerimine retsepti või käsimüügiravimiks, tootmiskohad, müügiloa hoidja jne) ning ravimiseadus selliste ravimite kättetoimetamist ei luba.

Miks teise riigi internetiapteegist tellitud ravim üldse peab vastama Eestis välja antud müügiloale? Müügiloale vastavuse nõue on kogu Euroopas kehtestatud, sest patsientidel on õigus saada emakeelset ravimitealast teavet, mis kindlustaks ravimite ohutu tarbimise. Nõue on oluline ka võltsingukahtluse korral võrdlusvõimaluseks legaalse ravimiga ja turu kaitseks. Seetõttu peab müüdav ravim vastama selle riigi müügiloale, kust see on tellitud ja kuhu see saadetakse.

Lisaks eelnevale tuleb välisriigist ravimite tellimisel arvestada, et ravimite müügile ja kättetoimetamisele kohalduvad tingimused võivad liikmesriigiti erineda ning riigid võivad seada piiranguid ravimi kogustele.

Väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda on ravimite tellimine keelatud.

Lisateave: 737 4140, info@ravimiamet.ee