• English
  • Eesti
UudisedUudised

Jõustus uus ravimite tootmise eeskiri

22.12.2014
Printer-friendly version

Jõustus tervise- ja tööministri 17.12.2014 määrus nr 74 „Ravimite tootmise eeskiri“.
Senine 2005. aastast kehtinud määrus on tunnistatud kehtetuks.

Uude määrusesse on lisatud viide, mille alusel tulevad kohaldamisele Euroopa Komisjoni välja antud heade tootmistavade suunised (Good Manufacturing Practice, lühendatult GMP).
Ravimite tootmisele kehtivad nõuded on üldjoontes endised. Tervise- ja tööministri uus määrus esitab põhinõuded ravimite tootmisele kokkuvõtlikult, lähtudes Euroopa Liidu direktiividest ravimite tootmise kohta.  Üksikasjalikud ja tehnilised nõuded ravimite tootmisele on heade tootmistavade suunistes, nn GMP Guideline’is, mille on välja andnud Euroopa Komisjon .

Tervise- ja tööministri 17.12.2014 määrus nr 74 „Ravimite tootmise eeskiri“ jõustus 22.12.2014 ning on leitav Riigi Teatajast.
Euroopa Liidu GMP Guideline on leitav Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140