• English
  • Eesti
UudisedUudised

Juhendid ja teave turvaelementide rakendamiseks

28.01.2021
Printer-friendly version

Juhendid ja teave turvaelementide rakendamiseks

9. veebruarist 2019 rakendusid uued nõuded ravimite käitlemisele, mis puudutavad ravimipakenditele paigaldatavaid turvaelemente.

Turvaelemente käsitlevad õigusaktid:

Ravimiamet on koostanud juhendid käitlejatele:

Ravimiameti kodulehelt saab lugeda:

Juurdepääs turvaelementide andmekogule

Eestis on turvaelementide andmekogu haldajaks Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus (REKS).

Delegeeritud määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks peavad ravimitootjad, apteegid ja hulgimüüjad sõlmima turvaelementide andmebaasi kasutamiseks lepingu REKS-ga. REKS annab ka vastavad juhised, kuidas ravimikäitleja saab ligipääsu andmekogule. Täpsem teave on kättesaadav REKS veebilehel

Kontaktid:

REKS – info@reks.ee (lepingud, kasutajakontod) help@reks.ee (veateated ja võltsingukahtlused), telefon 656 5973

Ravimiamet – info@ravimiamet.ee, telefon 737 4140