• English
  • Eesti
UudisedUudised

Juhendid ja teave turvaelementide rakendamiseks

04.02.2019
Printer-friendly version

Juhendid ja teave turvaelementide rakendamiseks

9. veebruarist 2019 rakenduvad uued nõuded ravimite käitlemisele, mis puudutavad ravimipakenditele paigaldatavaid turvaelemente.

Turvaelemente käsitlevate õigusaktidega:

Ravimiamet on koostanud juhendid käitlejatele:

Ravimiameti kodulehelt saab lugeda:

Juurdepääs turvaelementide andmekogule

Eestis on turvaelementide andmekogu haldajaks Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus (REKS).

Delegeeritud määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks peavad ravimitootjad, apteegid ja hulgimüüjad sõlmima turvaelementide andmebaasi kasutamiseks lepingu REKS-ga. REKS annab ka vastavad juhised, kuidas ravimikäitleja saab ligipääsu andmekogule. Täpsem teave on kättesaadav REKS veebilehel

Keda teavitada, kui on probleeme turvaelementide süsteemi rakendamisel

Tõrge

Kuhu pöörduda

Käitlejal ei ole lepingut turvaelementide andmekoguga liitumiseks

REKS

Käitlejal on leping, aga ei ole kasutajakontot

REKS

Käitlejal on leping ja kasutajakonto, kuid juurdepääsuga on probleeme

käitleja IT tugi, vajadusel REKS

Ravimi skaneerimisel liiga pikk reaktsiooniaeg või toiming ei lähe lõpuni

Käitleja IT tugi

Apteegis müügil ilmneb veateade „tundmatu pakend“

Hulgimüüja

Hulgimüüja saab veateate „tundmatu pakend“

REKS

Käitleja saab müügil veateade, mis viitab võltsimiskahtlusele

Ravimiamet ja REKS

Käitleja infosüsteem ei tööta (päringud ei tööta, ei ole võimalik sisse logida jne)

Käitleja IT tugi

Kuna turvaelementide rakendamise alguskuudel võib ravimite tootjatel olla veel probleeme andmete üleslaadimisega, võib ravimi käitleja saada andmekogust rohkesti veateateid ning tekkida tehnilist laadi tõrkeid. Esinevad veateated ei tähenda seetõttu üldjuhul seda, et ravimid on võltsitud, vaid viitavad muudatustega kaasnevatele raskustele, mis aja jooksul leevenevad.

Meie kõigi soov on, et turvaelementide kontrollimine sujuks ja inimesed saaksid oma ravimid probleemideta kätte. Loodame ka teie mõistvale koostööle, et süsteemi rakendumine võimalikult väheste tagasilöökidega kulgeda saaks.

Kontaktid:

REKS – info@reks.ee (lepingud, kasutajakontod) help@reks.ee (veateated ja võltsingukahtlused), telefon 656 5973

Ravimiamet – info@ravimiamet.ee, telefon 737 4140