• English
  • Eesti
UudisedUudised

Kõik Eestis müügiluba omavad vaktsiinid on kvaliteetsed, toimivad ja eesmärgipärasel kasutamisel ohutud

21.09.2007
Printer-friendly version

 

Hiljuti on mitmed väljaanded kajastanud vaktsineerimisega seotud küsimusi, millest osa puudutavad Eestis kasutatavate vaktsiinide kvaliteeti, toimivust ja ohutust. Kõikide Eestis müügiloa saanud vaktsiinide kvaliteeti, ohutust ja toimivust on kontrollinud Euroopa või Eesti ravimiamet ning need vastavad kõikidele Euroopas kehtivatele nõuetele ning sobivad kasutamiseks vastavalt nendega kaasasolevatele kasutamisjuhistele.

Selle üle, milliseid vaktsiine riik vaktsinatsioonikalendrisse lülitab, otsustab Sotsiaalministeerium konsulteerides spetsialistide laia ringiga, sealhulgas nakkushaiguste arstide ja perearstidega. Riiklikud otsused peavad arvestama vaktsiinide müügiloa olemasolu, tarnekindlust ning vaktsineerimiseks olemasolevaid rahalisi vahendeid.

 

1. Kas kõik Eestis müügiluba omavad vaktsiinid sobivad tänapäeval kasutamiseks?

Kõikide kehtiva müügiloaga vaktsiinide kvaliteet vastab tänapäeva nõuetele ning nende kasu/ohu suhe on positiivne, st nende kasutamisel saadav kasu kaalub oluliselt üles võimalikud kõrvaltoimed. Kõikidel ravimitel, sealhulgas vaktsiinidel, on kõrvaltoimed. Vaktsiinide sagedasemad kõrvaltoimed lastel on seotud nende talutavusega, st tegemist ei ole kestvate tervisehäirete, vaid süstimisega tihedas ajalises seoses olevate lühiajaliste süstekoha reaktsioonide (punetus, turse), kehatemperatuuri tõusu ning nutuga. Kuuldused vaktsineerimisega seotud pikaajalistest terviseriskidest ei ole põhjendatud ning vaktsineerimine on hädavajalik nii vaktsineeritava lapse kui kõikide Eesti laste tervist silmas pidades.

 

2. Mis on tiomersaal ja kas seda on Eestis müüdavates vaktsiinides?

Tiomersaal on bakteritevastase toimega orgaaniline elavhõbedaühend, mida kasutatakse mõnede vaktsiinide tootmisel. Tiomersaali võib vaktsiinides esineda väikeses koguses konservandina või on seda kasutatud üksnes tootmise mõnes etapis ning ta esineb lõplikus vaktsiinis vaid jälgedena, st tavameetoditega kvantifitseerimist mitte võimaldavalt väikeses koguses.

Tiomersaali on püütud seostada närvisüsteemi kahjustuse tõenäosuse suurenemisega vaktsineeritutel. Hüpoteesi kontrollimiseks tehtud ulatuslikud uuringud seda ei kinnitanud ning tänaseks on kujunenud kindel seisukoht, et vaktsiinides leiduval tiomersaalil selliseid toimeid ei ole.

Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoht on avaldatud veebilehel
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/en/

Euroopa Ravimiameti seisukoht on avaldatud veebilehel
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pus/119404en.pdf

Olenemata sellest, et tiomersaalil ei ole viidatud tervistkahjustavat toimet, püütakse elavhõbedaühendite kasutamist keskkonna säästmiseks piirata, mh vaktsiinide tootmisel.

Eestis on lubatud turustada 59 vaktsiini, neist neljas (TETRACT-HIB, IMOVAX d.T. ADULT, TETAVAX, D.T. COQ/D.T.P.) on tiomersaal kas jälgedena või konservandina leitav.

Teave kõikide vaktsiinide kohta (sh. koostis ja kõrvaltoimed) on leitav ravimiregistrist Ravimiameti veebilehel.

 

3. Millised läkaköhavaktsiinid on Eestis kasutusel ja kas osa neist on ’puhastamata?’

Eestis on müügiluba mitmel kompleksvaktsiinil, mis sisaldavad läkaköha komponenti, st kaitsevad vaktsineeritut teiste haiguste hulgas ka läkaköha eest. Kasutusel on täisrakuline läkaköhavastane vaktsiin (vaktsineerimiskalendris sisalduv vaktsiin) ja atsellulaarne (rakuvaba) läkaköhavastane vaktsiin (patsient saab apteegist retseptiga osta).

Ajakirjanduses täisrakulise vaktsiini kohta kasutatud terminil ’puhastamata vaktsiin’ puudub sisu. Nende kahe vaktsiini erinevus ei ole vaktsiini kvaliteedis, mõlemate vaktsiinide kvaliteet vastab kõikidele nõuetele. Samuti on mõlemad vaktsiinid tõhusad ja ohutud.

Täisrakuline läkaköha vaktsiin sisaldab inaktiveeritud läkaköhatekitajaid ja seega suurt hulka erinevaid läkaköha bakteriraku antigeene. Atsellulaarne vaktsiin sisaldab üksikuid eraldatud läkaköha bakteriraku antigeene ja toksiini. Kuna täisrakuline vaktsiin sisaldab rohkem antigeene, siis on lühiajaliste kõrvaltoimete (süstekoha reaktsioonid, nutt ja palavik) tõenäosus selle puhul suurem. Vaktsiinide pikaajalises ohutuses erinevusi ei ole.

Edasine teave: info@ravimiamet.ee