• English
  • Eesti

Kõrvaltoimed, mida oleks olnud võimalik vältida

11.02.2010
Printer-friendly version

 

Leflunomiid (immunosupressandid reumatoidartriidi raviks) – 1 teatis
- iseeneslik abort (patsient rasestus ravi ajal)
Leflunomiid on lootekahjustuse riski tõttu vastunäidustatud raseduse ajal ja fertiilses eas naistele, kes ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid leflunomiidiga ravi ajal ning selle järel niikaua, kuni aktiivse metaboliidi sisaldus vereplasmas on üle 0,02 mg/l. Enne ravi alustamist leflunomiidiga tuleb rasedus välistada.

Isotretinoiin (aknevastane ravim) – 1 teatis
- lootekahjustuste riski tõttu meditsiiniline abort (patsient rasestus ravi ajal)
Isotreinoiin on lootekahjustuse riski tõttu vastunäidustatud raseduse ja imetamise ajal ning fertiilses eas naistele, kes ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei täida kõiki kontratseptsiooni vältimise programmi tingimusi. Enne ravi alustamist isotretinoiiniga tuleb rasedus välistada.

Bosentaan (hüpertensioonivastane ravim) – 1 teatis
- lootekahjustuste riski tõttu meditsiiniline abort (patsient rasestus ravi ajal)
Bosentaan on lootekahjustuse riski tõttu vastunäidustatud raseduse ajal ja fertiilses eas naistele, kes ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid. Enne ravi alustamist bosentaaniga tuleb rasedus välistada.