• English
  • Eesti
KKK

Kas alates 9.02.2019 peavad kõigil retseptiravimitel olema turvaelemendid?

Printer-friendly version

Ei pea, algul, kuni 5 aasta jooksul on turul

● müügiloaga ravimid:

  • ● turvaelementidega pakendid;
  • ● ilma turvaelementideta pakendeid, mida  võib turustada kuni ravimi kõlblikkuse aja lõpuni, seega üldjoontes kuni 5 aastat;
  • ● ravimid, mille pakendil on küll 2D kood, kuid see ei ole turvaelement vaid kannab muud infot, nt viidet ravimiinfole;
  • ● ravimid, millel on rikkumisvastane seade, mille tootja on paigaldanud vabatahtlikult.

● müügiloata ravimid:

  • ● turvaelementidega, kui neil on müügiluba mõnes teises riigis;
  • ● ilma turvaelementideta.