• English
  • Eesti
KKK

Kas Eestis on reguleeritud ravimi pakendi kujundus? Kas on lubatud ravimite pakendil kasutada multifilmitegelaste pilte, fotosid v laste joonistusi?

Printer-friendly version

Vastavalt SoM määrusele nr 28 võib ravimi välispakend või pakendi infoleht kohustusliku teabe selgitamiseks sisaldada sümboleid või piktogramme ning muud ravimi omaduste kokkuvõttega kooskõlas olevat teavet. Sümbolite või piktogrammide lisamise eesmärgiks on teabe lihtsustamine või visuaalne selgitamine, kuid selliste sümbolite kasutamisel ei tohi olla müügiedenduslikku eesmärki ning pakendi kujundus ei tohi olla lastele atraktiivne.