• English
  • Eesti
KKK

Kas pärast müügiloa uuendamist jääb varasemalt kinnitatud pakendi kavand kehtima?

Printer-friendly version

Enne müügiloa uuendamist peaks müügiloa hoidja pakendi üle vaatama ja vajadusel esitama müügiloa uuendamise taotlusega koos juba muudetud pakendi märgistuse. Kui kehtiv pakend ei vasta nõuetele (nt tulenevalt õigusaktide või juhendite muutumisest), siis tuleb pakendi märgistus kaasajastada.