• English
  • Eesti

Kokkuvõte Ravimiameti konverentsist „Ravimid, kes teab...“

18.05.2016
Printer-friendly version

21. aprillil sel aastal toimus Tallinnas KUMU auditooriumis konverents, mille eesmärk oli tutvustada ravimiregulatsioone maailmas ja Euroopa Liidus ning Eesti Ravimiameti rolli nendes. Konverentsi pärastlõunane sessioon, sealhulgas paneeldiskusioon, keskendus  ravimiinfo kättesaadavusele ja küsimusele, millist ravimiinfot erinevad huvigrupid vajavad.

Konverentsi avas töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, kes meenutas ravimisektori ettevõtjatele nende suurt sotsiaalset vastutust patsientide ees, tuues näiteks ravimid, mis vaatamata kehtivale müügiloale ei ole siiski Eestis müügil ega kättesaadavad ning üha sagenevad tarneraskused. Ürituse ravimijärelevalve temaatikat silmas pidades olid olulised ministri mõtted ravimitest, mis on korraga nii tervishoiuteenus kui kaup, mistõttu on riigi ülesanne püüda tagada tasakaal patsiendi ja ettevõtluse huvide vahel. Minister tõi ka välja, et kui ravimid lubatakse teadlikult kasutusele olukorras, kus nende ohutuse kohta on vaja koguda lisaandmeid, tuleb seda arvestada ka e-tervishoiuteenuseid ja meditsiini andmebaase arendades.

Ravimiameti arengut, töid ja tegemisi praegu ja viimase 25 aasta jooksul tutvustas Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp, ettekandega saate tutvuda siin.

Siit leiate lühifilmi, mis annab kiire ülevaate tänasest Ravimiametist.

Ravimiameti esimene peadirektor ning kauaaegne Maailma Terviseorganisatsiooni ravimite ja teiste tervisetehnoloogiate regulatsiooni juht Lembit Rägo esitas valiku üleilmselt olulistest teemadest ravimite valdkonnas, ettekanne siin.

Tomas Salmonson, kes juhib Euroopa Ravimiameti inimravimite komiteed, kirjeldas oma vaadet ravimiregulatsioonide mõttele tulevikus ning arutles, millist kasu ettevõtlus ning tervishoid sellest saavad. Ta  rõhutas, et tänased regulatsioonid võimaldavad koostööd tootjaga terve ravimi elutsükli vältel, alates arenduse esimestest etappidest kuni turuletuleku järgse ohutuse hindamiseni. Salmonson rääkis samuti, et kättesaadavuse parandamise nimel lubatakse ravimid võimalikult vara turule, kuid rõhutas, et seetõttu on väga tähtis jätkata turuletuleku järgses perioodis ravimi ohutuse andmete kogumist.

Digitehnoloogia võimalustest ravimiteabe integreerimisel tervishoius kasutusel olevatesse tööriistadesse rääkis Kari Laine, kes on Soome riigi ekspert elektroonilise ravimiteabe ja koostoimete hoiatussüsteemide arendamise vallas. Tema ettekandega saate tutvuda siin.

Patsiendi vaate ravimiinfo vajadusele edastas Marco Greco, Euroopa patsientide Foorumi president ja patsientide esindaja Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees, kelle ettekande saate avada siit.

Konverentsi lõpetas vestlusring, kus arstid, apteekrid, ametnikud ja ravimitest hoolivad kodanikud arutasid, millist infot ja mis vormis on Eestis vaja, et ravimite kasutamine oleks ohutu ja tõhus.

Konverentsiga tähistas Ravimiamet oma on 25. sünnipäeva, asutus loodi 11. aprillil 1991. 

Vaata täpsemat konverentsi päevakava siit.